PDA

View Full Version : ไม่สามารถใช้ Funtion Time ใน macro ได้worachai_p
25 May 2007, 13:04
ผมได้เขียน Macro ขึ้น โดยมีบางคำสั่งใช้ function Time ซึ่งตอนเขียนในเครื่องของผม สามารถใช้ได้ปกติ แต่พอนำไปใช้กับอีกเครื่องหนึ่ง ไม่สามารถใช้ได้ มันจะมี error ขึ้นมา
ตัวอย่าง
Sub START_TIME()
[START] = Time
SHOW_ROW
Range("F8").Select
End Sub
คุณสมบัติเครื่องนะครับ (ไฟล์เขียนจาก excel 2003)
1. เครื่องผม Win XP sp2 / Office 2003 ใช้ได้
2. เครื่อง Win XP sp2 / Office 2003 ใช้ไม่ได้
3. เครื่อง Win XP sp2 / Office 2000 ใช้ไม่ได้
4. เครื่อง Win 98 / Office 2000 ใช้ไม่ได้
ไม่ทราบว่าต้องไปติดตั้งหรือแก้ไขตรงส่วนไหนครับ จึงจะใช้ได้ครับ
ขอบคุณครับ