PDA

View Full Version : ขอทราบสูตรที่นับเฉพาะตัวเลขkline
25 May 2007, 09:09
ขอทราบสูตรที่นับเฉพาะตัวเลขในเซลครับ

zv735
25 May 2007, 10:02
ถ้าตัวเลขอยู่ที่เดิมตลอด ใช้สูตรนี้ก็ได้ครับ

{=SUM(INT(MID(B3:B6,4,1)))}
เป็นสูตร Array นะครับต้องกด ctrl+shift+enter ครับ

ดู File แนบครับ

hs1
25 May 2007, 11:20
ขอทราบสูตรที่นับเฉพาะตัวเลขในเซลครับ
{=SUM(INT(MID(B3:B6,4,1)))} OK

kline
25 May 2007, 11:57
ถ้าตัวเลขอยู่ที่เดิมตลอด ใช้สูตรนี้ก็ได้ครับ

{=SUM(INT(MID(B3:B6,4,1)))}
เป็นสูตร Array นะครับต้องกด ctrl+shift+enter ครับ

ดู File แนบครับ
ผมลองแล้วเป็นแบบนี้ครับ

วานิชย์
25 May 2007, 12:36
ลองแบบนี้ดูนะครับ
รวมตัวเลขโดยไม่ Fix ตำแหน่งของตัวเลข และสามารถใช้ได้กับช่วงที่มี Cell ว่างได้ด้วย ครับ

{=SUM(IF(ISNUMBER(1*MID(C5:C11,{1,2,3,4,5,6},1)),1*MID(C5:C11,{1,2,3,4,5,6},1)))}

ตัวเลข {1,2,3,4,5,6} นั้นคือจำนวนตัวอักษรสูงสุดที่จะมีในแต่ละ Cell ถ้านำไปใช้จริงสามารถปรับให้ตรงกับของจริงได้ครับ


ปล. สูตรนี้เป็นสูตร Array เครื่องหมาย {} นั้น เกิดจากการกด Ctrl+Shift +Enter พร้อมกันนะครับ
:)

zv735
25 May 2007, 12:39
ลองดู File แนบนะครับ

ขอบคุณครับผม

kline
25 May 2007, 13:47
:)ขอบคุณทุกท่านมากครับ;)