PDA

View Full Version : ขอคำแนะนำcatcha
23 May 2007, 00:00
ผมขอความกรุณาผู้รู้ทุกท่านช่วยแนะนำวิธีการให้ด้วยครับในการใช้สูตรและฟังก์ชั่นต่างๆ ดังนี้ครับ
ผมทำงานอยู่สำนักฝนหลวง ส่วนใหญ่จะใช้ Excel ในการคำนวนชั่วโมงบิน เก็บชั่วโมงบิน และรายงานผลการบิน สภาพเครื่องบิน ซึ่งจะเป็นการป้อนข้อมูลลงใน Sheet แต่วันนี้ผมต้องการจะพัฒนา ดังนี้ โดยใน Sheet1! A1 (เป็นการรับเข้าชั่วโมงบิน) Sheet1! A2 (เป็นการรับเข้าวันที่)Sheet1! A3 (เป็นการรับเดือน)แล้วนำข้อมูลไปเก็บใน Sheet2 คือผมใช้ Sheet2 เป็นฐานข้อมูล แต่มีปัญหาว่าเมื่อผมเปลี่ยนข้อมูลใน Sheet1 ข้อมูลใน Sheet2 จะเปลี่ยนตาม (ผมใช้Funtion IF)
จุดประสงค์จะใช้ Sheet1 เป็นที่รับข้อมูลใน Cell A1,A2,A3 แล้วเก็บใน Sheet2 เพื่อนำข้อมูลไปรายงาน ผมขอขอบคุณล่วงหน้า เพื่อผมจะได้นำไปพัฒนามาใช้ประโยชน์กับสำนักฝนหลวงต่อไปครับ

Ubolwan
23 May 2007, 21:10
ทุกท่านในฟอรัมแห่งนี้อยากจะช่วยนะค่ะ แต่ว่าไม่เห็นตัวอย่างแฟ้มของคุณค่ะ จึงไม่สามารถให้คำแนะนำได้ค่ะ

ลองแนบแฟ้มตัวอย่างของคุณได้ไหมค่ะ สมมุติตัวอย่างข้อมูลเริ่มต้น ข้อมูลคำตอบที่ต้องการมาด้วย เขียนลงในแฟ้มและคำถามในฟอรัมนี้ด้วยค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี

สมเกียรติ
25 May 2007, 21:58
จุดประสงค์จะใช้ Sheet1 เป็นที่รับข้อมูลใน Cell A1,A2,A3 แล้วเก็บใน Sheet2 เพื่อนำข้อมูลไปรายงาน ผมขอขอบคุณล่วงหน้า เพื่อผมจะได้นำไปพัฒนามาใช้ประโยชน์กับสำนักฝนหลวงต่อไปครับ

คงต้องใช้ VBA เพื่อนำค่าไปเก็บครับ ขอให้ศึกษาจาก
http://www.excelexperttraining.com/blog/archives/z300-ExcelCore38.php

catcha
26 May 2007, 22:34
ขอขอบคุณในคำแนะนำทั้งสองท่าน ทั้งอาจารย์สมเกียรติและคุณUbolwan...ขอเวลาผมศึกษาในเรื่องที่อาจารย์สมเกียรติแนะนำแล้วผมจะแนบ File เพื่อขอคำแนะนำอีกครั้ง....ขอขอบคุณอีกครั้งครับ