PDA

View Full Version : insert rowmotana
22 May 2007, 11:13
ผมต้องมีข้อมูลอยู่ในคอลัมน์ D ประมาณ 5000 แถวครับ ผมต้องการแทรกแถวว่าง 1 แถวเข้าไประหว่างข้อมูลดังนี้
แถวที่ 1 ข้อมูล
แถวที่ 2 ว่าง
แถวที่3 ข้อมูล
แถวที่4 ว่าง
สลับกันอย่างนีจนถึงแถวที่ 5000 ไม่ทราบผมควรทำอย่างไร พอจะมีสูตรหรือวิธีลัดอย่างไรบ้างครับ

มิตรภาพ
22 May 2007, 11:58
1.ที่คอลัมน์ A หรือคอลัมน์อื่นๆที่ว่างๆของบรรทัดที่มีข้อมูลบันทัดแรก ใส่เลข 1
2.ที่คอลัมน์เดียวกัน บรรทัดที่มีข้อมูลถัดมา ใส่เลข 3
3.จับที่เลย 1 และเลข 3 ลากลงมาให้เกิดตัวเลขอัตโนมัติ จนครบ 5000 (หรือจนหมดบรรทัดที่มีข้อมูล) ซึ่งจะได้เลขคี่ทั้งหมด

4.ที่บรรทัดว่างบรรทัดแรก ใส่เลข 2
5.ที่บรรทัดว่างถัดมาใส่เลข 4
6.จับที่เลข 2 กับเลข 4 ลากลงมาให้เกิดตัวเลขอัตโนมัติ จนครบ 10000 (หรือ 2 เท่าของบรรทัดที่มีข้อมูล) ตอนนี้จะได้เลขคู่ทั้งหมด

7.สั่งจัดเรียงข้อมูล โดยยึดคอลัมน์ A เป็นหลัก จากน้อยไปหามาก

ก็จะได้ผลลัพท์ตามต้องการครับ ก่อนลองทำ ให้คัดลอกชีทมาลองก่อนนะครับ เพราะถ้าผิดพลาดอะไรไป 5000 บรรทัดนี่เสียเวลามิใช่น้อยครับ (เคยมาแล้ว)