ผมมีข้อมูลจาก SQL server ที่มีการลงเวลาในแต่ละวันของพนักงาน...