Announcement

Collapse
No announcement yet.

Print Tips

Collapse
X
Collapse
 •  

 • Print Tips

  Print Tips Simple Part 1/3

  วิธีจัดสั่งพิมพ์พื้นที่ตารางซึ่งอยู่ต่างที่กันตามลำดับเลขที่หน้า ตอนที่ 1/3

  อย่าใช้คำสั่ง Fit to เพราะจะทำให้แบ่งหน้าตามที่เรากำหนดเองไม่ได้เลย
  แต่ให้ใช้ Fot to เพื่อหลอก Excel สักหน่อยก่อน

  https://youtu.be/6XVK7iiGeJ8  ======

  Print Tips Solution Part 2/3

  เปิดเผยเคล็ดลับการกำหนดพื้นที่ตารางที่ต้องการพิมพ์นับสิบๆตารางตามลำดับในรวดเดียว

  ทำให้สลับแนวที่ต้องการพิมพ์จากแนวนอนเป็นแนวตั้งบ้างก็ได้
  รับรองว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักเคล็ดลับนี้

  ลองคิดต่อว่า ถ้าอยากจะพิมพ์ตามแนวนอนรวดเดียวกัน
  จะปรับคำสั่งอย่างไรและตารางแต่ละหน้าก็ไม่ต้องเว้นพื้นที่ให้ห่างจากกันด้วย
  รอ เฉลยในตอน 3/3 ครับ

  Download ตัวอย่างได้จาก
  http://excelexperttraining.com/download/PrintTips.xlsb

  https://youtu.be/CbUOtHunh5g  =====

  Print Tips Solution with Custom View Part 3/3

  วิธีจัดสั่งพิมพ์พื้นที่ตารางซึ่งอยู่ต่างที่กันตามลำดับเลขที่หน้า ตอนที่ 3/3
  วิธีสั่งให้พิมพ์ตามแนวนอนหรือแนวตั้ง พร้อมกำหนด Header/Footer ที่ต่างแบบกันไป
  โดยใช้ร่วมกับคำสั่ง Custom Views ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการพิมพ์ให้เองโดยไม่ต้องใช้ Visual Basic

  Download ตัวอย่างได้จาก
  http://excelexperttraining.com/downl...ustomView.xlsb

  https://youtu.be/edhexd5tlTM

   Posting comments is disabled.

  Latest Articles

  Collapse

  Working...
  X