Announcement

Collapse
No announcement yet.

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling)

Collapse
X
Collapse
 •  

 • วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling)

  วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 1

  วิธีคำนวณหาระยะเวลาที่ใช้ทำงานในแต่ละกะ
  แทนที่จะสร้างสูตรลัดแต่ซ้อนกันยาวเหยียดในเซลล์เดียว
  มาชมทางออกที่ดีกว่า โดยออกแบบตารางช่วยคำนวณทีละขั้น
  สูตรหาระยะเวลา = Minปลาย - Maxต้น

  Download ตัวอย่างได้จาก
  https://drive.google.com/open?id=0Bx...jdsQUJyV3FWN00

  https://youtu.be/gfbCNbxNZ8o

  https://www.facebook.com/ExcelExpert...1492814120527/  =====

  วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 2a

  จะวางแผนการรับเงินผ่อนชำระแบบรายเดือนได้อย่างไร
  ลูกค้าบางรายผ่อนทุกเดือน บางรายผ่อนแบบเดือนเว้นเดือน หรือทุกกี่เดือนก็ได้

  Download ตัวอย่างได้จาก
  https://drive.google.com/open?id=0Bx...nF6Z2RqZko3Yjg

  https://youtu.be/m_xtUfgGAsA

  https://www.facebook.com/ExcelExpert...2100414059767/  =====

  วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 2b

  วิธีวางแผนการรับเงินผ่อนชำระแบบเดือนเว้นเดือนหรือทุกกี่เดือนก็ได้
  เผยเคล็ดการใช้สูตร Mod หาตำแหน่งเดือนจากตัวเลขที่ไม่มีในตาราง

  กรณีกำหนดให้ยอด Amount เกิดขึ้นตั้งแต่ Start
  ใช้สูตร =IF(Date>=Start,Amount,0)

  กรณีกำหนดให้ยอด Amount เกิดขึ้นไม่เกิน Stop
  ใช้สูตร =IF(Date<=Stop,Amount,0)

  กรณีกำหนดให้ยอด Amount เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ Start จนถึง Stop
  ใช้สูตร =IF(AND(Date>=Start,Date<=Stop),Amount,0)

  กรณีกำหนดให้ยอด Amount เกิดขึ้นนอกช่วงตั้งแต่ Start จนถึง Stop
  ใช้สูตร =IF(OR(Date<Start,Date>Stop),Amount,0)

  กรณีกำหนดให้ยอด Amount เกิดขั้นในช่วงตั้งแต่ Start จนถึง Stop
  และให้เกิดขึ้นทุกระยะเวลาของ Cycle
  ใช้สูตร
  =IF(AND(Date>=Start,Date<=Stop,
  OR(MOD(Date-Start+1,Cycle)=1,Cycle=1)),Amount,0)

  เคล็ดของการคำนวณให้ยอด Amount เกิดขึ้นทุกระยะเวลาของ Cycle แล้วยังสามารถขยับตามวันที่เริ่ม Start นั้น อยู่ที่สูตร Date-Start+1 ซึ่งแทรกในสูตร MOD(Date-Start+1,Cycle)=1 โดยเป็นสูตรซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนวันที่ Date เดิมให้เป็น Date ใหม่ ทำให้ Date เดิม ไม่ว่าเป็นวันที่ใด แต่หากตรงกับวันที่เริ่ม Start จะถูกคำนวณเปลี่ยนเป็นวันที่ 1 เสมอ แล้วทำให้วันที่ถัดไปกลายเป็นวันที่ 2, 3, 4 เพิ่มขึ้นที่ละ 1 เรื่อยไป

  Download ตัวอย่างได้จาก
  https://drive.google.com/open?id=0Bx...nF6Z2RqZko3Yjg

  อ่านคำอธิบายจาก
  https://www.excelexperttraining.com/...cheduling.html

  https://youtu.be/bex_Tnh5kcQ

  https://www.facebook.com/ExcelExpert...2309690705506/  =====

  วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 3

  เบื้องหลังของการทำ Financial Feasibility Study หรืองานวางแผนการเงิน
  การวางแผน Cash In-Flow ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบรายรับได้หลายแบบ
  ไม่จำเป็นต้องรับเท่ากันทุกงวด จะกำหนด Cash In-Flow ตามกำหนดใดก็ได้
  โดยใช้สูตร Index ควบคุมกำหนดการ

  Download ตัวอย่างได้จาก
  https://drive.google.com/open?id=0Bx...1B6YkQzaHlJMTQ

  https://youtu.be/5pYck8M9uS0

  https://www.facebook.com/ExcelExpert...2668217336320/  =====

  วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 4

  วิธีวางแผนแบบ Just-in-Time เพื่อเตรียมส่งของให้ลูกค้าตรงตามกำหนดเวลา
  โดยใช้สูตร Offset ควบคุมกำหนดการให้คิดย้อนหลังจากอนาคตมาปัจจุบัน
  เมื่อทำได้จะช่วยประหยัดเงินเป็นแสนเป็นล้าน ไม่ต้องซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้

  หลักการสำคัญ
  ใช้สูตร Min IF Array เพื่อบอกตำแหน่งรายการ
  ซึ่งเป็นเคล็ดลับสำคัญทำให้เปลี่ยนโครงสร้างการสั่งซื้อหรือผลิตได้ตามใจ
  จากนั้นใช้สูตร Indirect+Address เพื่อหาจำนวนที่ต้องการไปออกใบสั่งซื้อ

  Download ตัวอย่างได้จาก
  https://drive.google.com/open?id=0Bx...EJ5bUk1Q00zLTg

  https://youtu.be/SWw743JtSbg

  https://www.facebook.com/ExcelExpert...3934413876367/  =====

  วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 5

  วิธีสร้างปฏิทินพันปี โดยใช้สูตรวันที่ของ Excel และใช้สีแสดงวันหยุด
  แจกตัวอย่างแฟ้ม Excel แสดงปฏิทินปีค.ศ. 2018
  ซึ่งคุณสามารถกำหนดวันหยุดประจำปีได้เอง
  สามารถเลือกแสดงปฏิทินช่วงปีใดก็ได้ ระหว่างปีค.ศ.1900 - 9999
  หรือปรับช่วงปีโดยใส่เลขที่ปีที่ต้องการลงไปในช่อง This Year

  Download ตัวอย่างได้จาก
  https://drive.google.com/open?id=0Bx...lFiVkp1NjhwNjg

  https://www.facebook.com/ExcelExpert...64326623837146

  =====

  วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 6

  วิธีคำนวณหาระยะเวลาทำงาน ในช่วงกะหนึ่งๆ
  แสดงที่มาของสูตรสั้นๆ Min ปลาย - Max ต้น
  แทนการใช้สูตร IF ซ้อน IF ซึ่งต้องซ้อนกันถึง 7 ชั้น
  อย่าใช้แค่สมองคิดสูตร ต้องใช้สายตาช่วยคิดด้วย

  Download ตัวอย่างได้จาก
  https://drive.google.com/open?id=0Bx...jFZNDB0bC1xUDQ

  https://youtu.be/AwaWuCKARPI

  https://www.facebook.com/ExcelExpert...5273033742505/  =====

  วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 7

  วิธีสร้างแถบสีบอกช่วงระยะเวลาทำงานด้วย Conditional Formatting
  ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้เองแล้วแต่ว่าทำงานติดต่อกันกี่วัน
  โดยประยุกต์ใช้สูตร Min ปลาย - Max ต้น เพื่อคำนวณหาระยะเวลาที่ทำงานติดต่อกัน

  Download ตัวอย่างได้จาก
  https://drive.google.com/open?id=0Bx...VhUemdhTzRyWWM

  ตัวอย่างใหม่ใช้ Array น้อยลง
  https://drive.google.com/open?id=0Bx...XdfdmxPbllkdlU

  https://youtu.be/ROZ83b-CjWE

  https://www.facebook.com/ExcelExpert...5720310364444/  =====

  วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 8

  วิธีสร้างตารางคำนวณค่าแรงของลูกจ้าง แยกค่าแรงปกติและค่าล่วงเวลา
  และใช้เป็นฐานข้อมูลไปในตัว พร้อมสร้างแถบสีแบบ Gantt Chart
  โดยประยุกต์ใช้สูตร Min ปลาย - Max ต้น

  Download ตัวอย่างได้จาก
  https://drive.google.com/open?id=0Bx...jk3ZnZnSzJaQW8

  https://youtu.be/2foHnwzzOGs

  https://www.facebook.com/ExcelExpert...5930957010046/  =====

  วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 9

  วิธีออกแบบ Queueing Module เพื่อจัดลำดับคิวการทำงาน
  คำนวณหาเวลาเริ่มงานแต่ละขั้นจนเสร็จสิ้น และแสดงเป็น Gantt Chart

  Download ตัวอย่างได้จาก
  https://drive.google.com/open?id=0Bx...EVLUXFGbUNHVWM

  https://youtu.be/SsvOpxRDogs

  https://www.facebook.com/ExcelExpert...6576923612116/  =====

  วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling) ตอนที่ 10

  วิธีออกแบบ MRP Module เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุเพื่อใช้ในการผลิต
  (Material Requiements Planning) ซึ่งปกติต้องซื้อโปรแกรมแพงๆมาใช้
  เมื่อ copy module ไปวางต่อๆกันแล้ว ตัวแปรจะรับส่งไปคำนวณต่อให้เอง

  Download ตัวอย่างได้จาก
  https://drive.google.com/open?id=0Bx...kQ1dnhyZi01anc

  https://youtu.be/U6ome90JC2A

  https://www.facebook.com/ExcelExpert...7038780232597/  =====
   Posting comments is disabled.

  Latest Articles

  Collapse

  Working...
  X