Excel Expert Tip Video 001

วิธีเลือกใช้เมนูใหญ่ เมนูเล็ก เมนูน้อย
วิธีปรับขนาด Font ให้อ่านง่ายสบายตา

https://youtu.be/9LWaTdawEtM

https://www.facebook.com/ExcelExpert...5869241430263/

======================

Excel Expert Tip Video 002

วิธีทำให้กดปุ่ม Enter แล้วยังคงอยู่ที่เซลล์เดิม

วิธีทำให้กดปุ่ม Enter แล้ว Cursor ยังคงอยู่ในเซลล์เดิม ไม่เลื่อนลง
วิธีทำให้การบันทึกหรือแก้ไขข้อมูล ทำได้ที่จุดเดียวบนจอ ไม่ต้องเหลือบตาไปมองตรงโน้นตรงนี้

https://youtu.be/6p75w569rlg

https://www.facebook.com/ExcelExpert...7190218177961/

=======================

Excel Expert Tip Video 003

วิธีบันทึกตัวเลขรหัสให้มีเลข 0 นำหน้า
วิธีทำให้ตัวเลขห่างจากขอบขวาของเซลล์เล็กน้อย

https://youtu.be/nh_8p0BcPcU

https://www.facebook.com/ExcelExpert...4939692956414/

=======================

Excel Expert Tip Video 004

วิธีบันทึกข้อความซ้ำๆโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ

https://youtu.be/2hmovBS__gQ

https://www.facebook.com/ExcelExpert...9498903869308/

=======================

Excel Expert Tip Video 005

วิธีสร้างเลขลำดับหัวข้อรายงาน 1. 2. 3. 4. 5. ต่อไปเรื่อยๆ
พร้อมกับทำให้มีเครื่องหมายจุดกำกับหลังตัวเลขไว้ด้วย

https://youtu.be/0_rR-kgQy84

https://www.facebook.com/ExcelExpert...0383640172155/ ======================= Excel Expert ...