คุณเคยใช้สูตรที่แปลงตัวเลขเงินเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษไหม...