แทนที่จะใช้ Filter แบบทั่วไปที่มองไม่ออกว่ากำลังกรองหาอะไรอยู่บ้าง...