คนไทยมีสูตร BahtText เพื่ออ่านตัวเลขเงินเป็นภาษาไทย แต่ถ้าต้องการอ่านเป็นภาษาอังกฤษต้องใช้ Add-in เพิ่มสูตรพิเศษขึ้นมาใช้งาน เช่น สม