หันมาใช้ Excel จัดการฐานข้อมูลแทน Access กันดีกว่า จะเริ่มต้นออกแบบตารางเพื่อใช้บันทึกข้อมูลการขายสินค้ากันอย่างไรดี จะใ