แทนที่จะใช้สูตรดึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรมาใช้...