วิธีสร้างงบกระแสเงินสดในชีทเดียว ให้สามารถเลือกแสดงยอดตามที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ ตามงบประมาณก็ได้ หรือจะผสมยอดจริงร่วมกับงบประมาณก็ได้ สำหรับเป็นไอเดียเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับรายงานได้ทุกประเภท

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive....