ผลงานที่น่าภูมิใจในด้านของฝีไม้ลายมือการใช้โปรแกรม Excel จากความสามารถคิดสร้างสรรค์วิธีการใหม่ขึ้นก่อนคนอื่น เช่น

  • สร้าง Add-in สำหรับแปลตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ เช่น BahtEng, BahtOnly, หรือ Money.xla
  • คิดหลักการออกแบบตารางคำนวณ ช่วยทำให้สามารถสร้างสูตรยากได้ง่ายขึ้น สามารถนำตารางไปใช้ต่อและแก้ไขได้ง่าย ต่อมาเว็บของบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)ได้นำบทความนี้ไปแสดง
  • สามารถนำหลักการออกแบบตารางคำนวณมาประยุกต์ใช้กับงาน Material Requirements Planning โดยไม่จำกัดจำนวนชั้นของโครงสร้าง Bill of Materials (BOM) ช่วยทำให้ประหยัดเงินไม่ต้องซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปราคาแพงมาใช้ ซึ่งโดยทั่วไปแนะนำกันว่าไม่สามารถใช้ Excel คำนวณได้หรือไม่ก็ใช้ Excel กับ BOM ได้เพียงชั้นเดียวเท่านั้น
  • สร้างแนวทางการใช้ Excel จัดการฐานข้อมูล ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมอื่นที่ใช้งานยากกว่า
  • สร้าง Scheduling Add-in ช่วยวางแผนกำหนดการทำงานที่มีวันหยุดพักประจำสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษแทรก
  • สามารถใช้ Excel ช่วยในการวิเคราะห์ Sensitivity Study ได้อย่างไม่จำกัดตัวแปร ซึ่งโดยทั่วไป Excel จะรับตัวแปรได้สูงสุดไม่กี่ตัวเท่านั้น
  • คิดวิธีคำนวณต้นทุนขายแบบ FIFO โดยใช้คำสั่ง Data Table ช่วยทำให้หาคำตอบได้ง่าย ซึ่งที่ผ่านมาทราบกันแต่ว่าไม่สามารถใช้สูตรคำนวณใน Excel ได้ แต่ต้องใช้ VBA ช่วยคำนวณให้เท่านั้น (อ่านรายละเอียด)
  • สร้างโปรแกรมโหราศาสตร์ไทยซึ่งคำนวณหาตำแหน่งดาวทุกดวงในสุริยจักรวาลตามหลักวิทยาศาตร์สมัยใหม่
  • สามารถใช้ VBA แบบ Evaluate ช่วยทำให้เขียนรหัส VBA ได้ง่ายและยืดหยุ่นต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องคอยตามแก้ไขรหัสใหม่ให้ยุ่งยาก

เชิญ Download แฟ้มตัวอย่างเหล่านี้ได้ฟรีจาก
http://www.excelexperttraining.com/forums/content.php?r=444