อยากทราบเบื้องหลังการคำนวณของ Excel ไหมครับ

โดยเฉพาะคนที่สร้างแฟ้มขนาดใหญ่ มีสูตรเยอะๆ หรือใครที่อยากใช้ Excel อย่างมีหลักการที่ดี โดยเฉพาะอาจารย์สอน Excel ต้องอ่าน

ซึ่งหลายเรื่องทีเดียวที่พวกเราใช้กันจนติดเป็นนิสัย เช่น การอ้างอิงทั้ง column ทุก row แบบ Sum(A:A) บอกกี่ที เตือนกี่ครั้ง ขอแล้วขออีกก็ยังใช้กันแบบนั้นอยู่ดี จนผมเหนื่อยที่จะเตือนแล้ว ขอให้อ่านกันเอง ต้องขยันอ่านภาษาอังกฤษหน่อย

ขอแนะนำลิงก์นี้

https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/excel/concepts/excel-performance/excel-tips-for-optimizing-performance-obstructions

https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/excel/concepts/excel-performance/excel-improving-calcuation-performance

https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/excel/concepts/excel-performance/excel-performance-and-limit-improvements

ผมขอให้หลักการคิดไว้ว่า

"จะใช้ Excel แบบใด ขอให้คิดด้วยเหตุด้วยผล ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้แม้จะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดก็ตาม

ถ้าสร้างเองเพื่อใช้เอง จะทำแบบใดก็ได้ตามสบาย แต่ถ้าสร้างเพื่อให้คนอื่นใช้ต้องสร้างแบบปลอดภัยไว้ก่อน"

 


 
 

Excel performance: Tips for optimizing performance obstructions

https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/excel/concepts/excel-performance/excel-tips-for-optimizing-performance-obstructions

Excel Full Column References and Used Range: Good Idea or Bad Idea?

https://fastexcel.wordpress.com/2015/12/12/excel-full-column-references-and-used-range-good-idea-or-bad-idea/

ลิงก์นี้วัดความเร็วมาเทียบให้เห็นกัน