โปรดทราบ ใน Excel เลขปีพ.ศ. - 543 อาจไม่เท่ากับปีค.ศ.

เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กว่าปีพ.ศ.มากกว่าปีค.ศ.อยู่ 543 ปี ดังนั้นพอนำเลขปีพ.ศ. 2562 - 543 จะได้ปีค.ศ. 2019 ถูกต้อง

แต่หลักการนี้นำมาใช้กับ Excel ไม่ได้เสมอไป

543

ผู้ใช้ Excel มักทำผิดบ่อยมากในการบันทึกวันที่โดยใช้ปีพ.ศ.เช่นเซลล์ B3 บันทึก 28/2/2558 เอาไว้ พอจะแก้ให้เป็นปีค.ศ. มักพบว่าวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดที่แนะนำกันก็คือให้ใช้สูตร

=DATE( YEAR(B3)-543, MONTH(B3), DAY(B3) )

แต่สูตรนี้จะใช้ไม่ได้กับวันที่ในเซลล์ B4, B6, B7 ซึ่งชิดขวาเพราะวันที่เหล่านั้นไม่มีจริงในปีค.ศ. 2559, 2561, 2562 ทำให้ Excel รับค่าไว้แบบ Text ซึ่งนำไปใช้กับสูตร Date ไม่ได้

ที่แย่กว่านั้นในเซลล์ B5 บันทึกวันที่ 29/2/2560 เอาไว้ ซึ่งชิดขวาเซลล์ได้เพราะมีวันที่นี้จริงในปีค.ศ. 2560 แต่พอใช้สูตร Date เข้ามาแก้กลับได้วันที่อื่นต่างไปเลย

อีกวิธีหนึ่งที่อาจนำมาใช้กันคือให้นำเซลล์วันเดือนปีพ.ศ. มาลบด้วยเลข 198327 ซึ่งเป็นตัวเลขความแตกต่างที่ Excel รับรู้ระหว่างวันที่ปีพ.ศ.กับค.ศ.ว่าต่างกันอยู่ 198327 วัน

วิธีนี้ก็ให้ผลลัพธ์แปลกๆได้เช่นกัน

วิธีที่ปลอดภัยที่สุด คือ ให้ใช้สูตร Left Right Mid แยกส่วนของตัวเลขปี เลขเดือน เลขวันออกมา แล้วแก้เลขปีด้วยการลบ 543 ออกไปให้ได้ปีค.ศ. จากนั้นจึงนำมาใช้กับสูตร Date