Power BI กับ Power Query เป็นหัวข้อยอดฮิต เป็นหลักสูตรที่หลายคนอยากจะมาเรียนกับผม ซึ่งผมต้องปฏิเสธกลับไปว่า ผมสอนเฉพาะ Excel เท่านั้น ไม่มีแผนที่จะสอนหลักสูตรเหล่านี้ เพราะแค่สอน Excel นี่ก็ไม่มีเวลาพออยู่แล้ว

“แล้วอาจารย์จะแนะนำให้เรียนกับใครดี” นี่คือคำถามต่อจากนั้น

ผมเองก็อยากเรียนอยากสอน Power BI เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ตามเนื้อหาแบบที่โฆษณาว่าจัดสอนกัน กำลังรออยู่ว่าจะมีใครจัดอบรม Power BI ที่มีเนื้อหาในฝันของผมบ้าง

หลักสูตร Power BI ในฝันของผมเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ Excel มาก่อน อย่างน้อยต้องคุ้นเคยกับการใช้คำสั่งบนเมนู Data เข้าใจหลักการหรือเคยสร้างสูตร VLookup SumIF หรือใช้ Pivot Table เป็นมาก่อน ระยะเวลาอบรม 1 วัน

จุดประสงค์ของการอบรม มุ่งเพื่อใช้ Excel ทำสิ่งที่เคยทำไม่ได้หรือทำได้แต่ยาก ทำให้ใช้ Power BI เข้ามาช่วยเพื่อสามารถใช้ Excel ทำงานได้ง่ายขึ้นเท่านั้น. เช่น

  1. วิธีดึงข้อมูลจากแฟ้มตระกูลอื่นที่ไม่ใช่ Excel
  2. วิธีนำข้อมูลที่กระจายอยู่หลายชีทหรือหลายแฟ้มเข้ามาต่อกัน
  3. วิธีหารายละเอียดรายการที่เดิมแยกบันทึกไว้ในหลายตารางโดยไม่ต้องเสียเวลามาใช้สูตร VLookup หรือนำตารางมาต่อกันก่อน
  4. วิธีปรับโครงสร้างข้อมูลที่ไม่ได้มีโครงสร้างมาตรฐานให้นำข้อมูลมาใช้งานได้
  5. วิธีสร้างสัญญาณเตือนเมื่อโครงสร้างข้อมูลผิดไปจากเดิม ซึ่งทำให้ Power BI ทำงานผิดพลาดโดยไม่รู้ตัว

ส่วนหลักสูตร Power BI ที่จัดสอนกันอยู่มากมายหลายแห่งนั้น ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้แค่ใช้ Excel เป็นเท่านั้น แต่ควรเป็นคนที่ต้องการเรียนรู้เรื่องระบบข้อมูล ระบบ Server การเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน โดยมุ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก

ระยะเวลาที่ใช้อบรมน่าจะใช้เวลา 2 – 3 วันเป็นอย่างน้อย หรือแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรก 1 วันเพื่อให้ความรู้ทั่วไปก่อน ให้ภาพรวมของ Power BI ว่าคืออะไร เหมาะกับใคร จากนั้นจึงมีภาคต่อไปที่อบรมเนื้อหาและเทคนิคที่ลึกขึ้น

ไม่ควรปล่อยให้มาเข้าอบรม Power BI หลายวันต่อเนื่องกันแล้วผิดหวังว่า ไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองคิด เพราะกว่าจะใช้ Power BI ได้จริงจังนั้นต้องเรียนรู้สูตรใหม่ที่เรียกว่า DAX ซึ่งใช่ว่าจะคลิกไปคลิกมาแล้ว Power BI จะสร้างคำตอบตามที่ต้องการได้ทันที คนที่ไม่ชอบสร้างสูตร ไม่อยากใช้สมองคิด ไม่เหมาะกับ Power BI หรอกครับ

นอกจากดูที่เนื้อหาและระยะเวลาอบรมแล้ว ควรดูจำนวนผู้เข้าอบรมด้วยว่ารับอบรมทีละกี่คน ถ้าจำนวนผู้เข้าอบรมมากขึ้น โอกาสที่จะได้ถามปัญหาย่อมน้อยลงเป็นธรรมดา

สุดท้ายต้องดูตัววิทยากรที่สอนว่าเป็นใครมาจากไหน มีประสบการณ์ด้านระบบข้อมูลมาก่อนแค่ไหน ซึ่งเรื่องนี้ควรดูเป็นเรื่องแรกเสียด้วยซ้ำ ถ้ามีวุฒิบัตร MCSA: BI Reporting จากไมโครซอฟท์ก็น่าจะมั่นใจในตัววิทยากรได้อุ่นใจขึ้น

ขอให้สังเกตตรงหัวข้อคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมให้ดี ถ้าบอกไว้เหมือนว่าใครก็ได้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสามารถมาเข้าอบรมได้ ต้องระวังให้มากหน่อยเพราะอาจเป็นหลักสูตรที่สาธิต Power BI ให้ดู มากกว่าจะสอนการใช้งานก็เป็นได้ ถ้าเปิดให้ผู้บริหารมาเข้าอบรมด้วย ก็น่าคิดว่าผู้บริหารจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นได้แค่ไหนกัน

ก่อนจะตัดสินใจไปเข้าอบรม ขอให้อ่านคู่มือ Introducing Microsoft Power BI ที่ไมโครซอฟท์แจกฟรีมาอ่านคร่าวๆก่อน โดย Download ได้จาก https://blogs.msdn.microsoft.com/microsoft_press/2016/06/16/free-ebook-introducing-microsoft-power-bi/

Introducing Microsoft Power BI