ในขณะที่เปิดโปรแกรม Excel อยู่นั้น แทนที่จะเสียเวลาไปเปิดโปรแกรม Microsoft Word หรือ PowerPoint แล้วต้องเสียเวลาเปลี่ยนหน้าจอไปดูโปรแกรมอื่นในอีกหน้าจอหนึ่ง โปรแกรม Microsoft Windows มีความสามารถอย่างหนึ่งเรียกว่า Object Linking and Embedding (OLE) ซึ่งช่วยเปิดโปรแกรมอื่นในในอีกโปรแกรมได้เลย กลายเป็นหน้าต่างเล็กซ้อนในหน้าต่างใหญ่

ExcelObject

เพียงใช้คำสั่ง Insert > Object แล้วเลือกชื่อโปรแกรมที่แสดงในช่อง Create New

ExcelInsertObject

แทนที่จะพิมพ์อะไรลงไปใน Textbox ซึ่งไม่สามารถจัดรูปแบบข้อมูลได้เท่าเทียมกับ Microsoft Word ให้เปิดโปรแกรม Microsoft Word โผล่ซ้อนขึ้นมาในหน้าตาราง Excel ได้เลย แล้วพิมพ์ลงไปใน Word ที่เปิดซ้อนบนตาราง Excel ไปเลย

แทนที่จะสร้างตารางใน Excel แล้วเสียเวลาไป Copy รูปภาพตารางมาแปะลงใน Word ให้เปิดโปรแกรม Excel โผล่ซ้อนขึ้นมาใน Word แล้วสร้างตารางใน Excel ที่เปิดซ้อนใน Word

แทนที่จะเสียเวลาไปลอก PowerPoint มาวางบนตาราง Excel ให้เปิดโปรแกรม PowerPoint ซ้อนขึ้นมาในตาราง Excel ไปเลย

ศึกษาวิธีการได้จาก
https://support.office.com/en-us/article/insert-an-object-in-your-excel-spreadsheet-e73867b2-2988-4116-8d85-f5769ea435ba