วันนี้มาตรวจสุขภาพของเครื่องคอมกันหน่อย สำคัญมากครับ ในบริษัทของคุณต้องมีสักเครื่องหนึ่งที่มีอาการแบบนี้

"ลองพิมพ์ 26/5/2019 ลงไปในเซลล์แล้วดูว่าชิดซ้ายหรือชิดขวาของเซลล์"

นี่คือการตรวจสอบว่า วันที่ที่ใช้อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ Excel รับรู้วันที่ซึ่งคุณบันทึกไว้แบบ วันเดือนปี หรือ เดือนวันปี กันแน่

ถ้าชิดขวา ... ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ถ้าชิดซ้าย ... Hello how are you? I am very sorry to tell you that :

ถ้าชิดซ้าย เป็นเรื่องใหญ่เลย นั่นแสดงว่าเครื่องของคุณตั้งระบบไว้เป็นประเทศ USA หรือประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทย ซึ่งส่งผลทำให้วันเดือนปีที่คุณบันทึกลงไปนั้น Excel รับค่าเป็นเดือนวันปี ผิด มาตลอดครับ

วิธีแก้

เข้าไปที่ Region ของ Windows Settings เปลี่ยนให้เป็น Thai ซึ่งใช้รูปแบบวันที่แบบ d/m/yyyy

ส่วนข้อมูลวันที่ซึ่งบันทึกไว้นั้น ต้องบันทึกใหม่ทั้งหมดครับ เหนื่อยล่ะทีนี้

Tip : อย่ากำหนดให้ข้อมูลวันที่ชิดข้างไหนของเซลล์นะครับ จะได้ดูว่าค่าที่บันทึกลงไปนั้น ชิดข้างไหนของเซลล์ตามธรรมชาติของเขาเอง

หมายเหตุ

สิ่งสำคัญคือต้องการให้ Excel รับค่าตรงกับที่เราบันทึกไว้ ซึ่งผู้บันทึกวันที่ลงไปใน Excel ไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง Region นี้กันเลย

ดังนั้นเนื่องจากเราเป็นคนไทย ติดนิสัยพิมพ์วันเดือนปี ผมจึงแนะนำให้เปลี่ยน Region เป็นไทยไว้เสมอ

เว้นบริษัทข้ามชาติที่ต้องใช้ Region เฉพาะของเขา ซึ่งคนในบริษัทก็ต้องเรียนรู้ตามไปด้วยว่าตอนที่บันทึกจะพิมพ์แบบใด

================================================

ไม่ว่าจะใช้ Region หรือพิมพ์วันเดือนปี หรือ เดือนวันปี หรือพิมพ์แบบอื่นๆก็ตาม ขอให้สังเกตว่า ถ้าชิดขวา จึงจะเป็นค่าที่แสดงว่า Excel รับรู้ว่าเป็นวันที่ มีค่าที่แท้จริงเป็นเลข Date Serial Number ซึ่งนำไปใช้ในการคำนวณต่อได้

พอชิดขวาแล้ว ต้องมั่นใจว่าค่าที่บันทึกไว้เป็นวันเดือนปีตามที่พิมพ์ด้วย เช่น 4/5/2019 จะชิดขวาแน่นอน แต่จะเป็นวันที่ 4 เดือน 5 หรือเดือน 4 วันที่ 5 นั้น Excel จะรับรู้ตามรูปแบบของ Region