แฟนของ Pivot Table เคยใช้ Dynamic Range คู่กับ Pivot Table แล้วหรือยัง

Dynamic Range คือ พื้นที่ตารางแบบพิเศษที่จะช่วยทำให้เมื่อมีรายการเพิ่มต่อท้ายรายการที่มีอยู่ Excel จะขยายตำแหน่งพื้นที่ซึ่งอ้างอิงไว้ในสูตรตามให้ทันที ซึ่งมีวิธีที่นิยมใช้กันอยู่ 2 แบบ คือ

1. ใช้คำสั่ง Insert Table

2. ใช้สูตร Offset เช่น ในตัวอย่างนี้ ตั้งชื่อ Range ว่า MyData ซึ่งมีสูตร =OFFSET(Ref,0,0,COUNTA(Offset!$B:$B),3)

Ref คือ เซลล์หัวมุมตาราง
0,0 คือ ตำแหน่งหัวมุมตารางไม่ได้ย้ายที่
COUNTA(Offset!$B:$B) ช่วยนับความสูงของตาราง
3 คือ ความกว้างของตารางซึ่งมักจะคงเดิมไปตลอด

แต่ทราบหรือไม่ว่า แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

  • ถ้าใช้ Table ต้องระวังอย่าไปสั่ง Convert to Range และจะใช้ได้กับฐานข้อมูลที่มีแต่เพิ่มจำนวนรายการไปเรื่อยๆ ห้ามลดจำนวนรายการ
  • ถ้าใช้สูตร Offset ต้องระวังอย่าไปใส่ค่าที่ไม่เกี่ยวข้องลงไปใน column B เพราะจะนับความสูงผิด และถ้านำไปใช้กับ Pivot Table หรือใช้ร่วมกับคำสั่งบนเมนู Data ต้องกำหนดขอบเขตรวมถึงหัวตารางด้วย

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=14C9nkK7U4TVc_N_CXQGWuCtA1f1goM6X

https://youtu.be/-aDTg5F7PYk

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/346205686329562/