หลายคนสงสัยว่าทำไมผมไม่สอน Power BI นั่นเป็นเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้ผู้ที่จะสอนได้ดีที่สุด ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบโดยตรง ไม่ใช่ใครก็ได้ที่เปิดตำราหรือดูวิดีโอแล้วก็ขึ้นมาสอน ไม่ใช่ใครที่เก่ง Excel แล้วจะมาสอน Power BI กันได้เลย

แล้วจะเรียน Power BI กับใครดี

ผมขออนุญาตแนะนำอาจารย์ยงยุทธ เดชปัญญาวิมล ครับ

http://www.analyst-development.net/Course/Details/powerbi2

https://www.facebook.com/ADCLThai/

BIApp

ผมกับอาจารย์ยงยุทธไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่เมื่อดูจากพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ของท่านแล้ว น่าชื่นชมมาก

ผมเชื่อว่าการแนะนำนี้จะช่วยให้พวกเราที่สนใจเรื่อง Power BI ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ