ช่วงนี้ BI : Business Intelligence กับ Big Data กำลังเป็นที่กล่าวขานและอยู่ในความสนใจของธุรกิจ คุณอยากจะทำงานด้านนี้ไหม มาดูกันว่าคุณมีคุณสมบัติพอไหม

ผู้ที่จะทำงานด้านนี้ต้องสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทเพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากภายนอก พื้นฐานความรู้ในระบบ server และโปรแกรมที่ระบบใช้อยู่ จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญแรกสุดที่จะทำให้ทำงานได้

การที่จะเลือกข้อมูลที่ถูกประเภทมาวิเคราะห์ ต้องมีความรู้ด้านธุรกิจ มองออกว่าต้องดูเรื่องไหนมาจับหาความสัมพันธ์กับเรื่องไหน

ที่สำคัญที่สุดต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ เข้าใจสถิติ สามารถหาแนวโน้มของธุรกิจ สามารถให้คำแนะนำวิธีเพิ่มรายได้และลดต้นทุนให้กับผู้บริหาร

bi

 

Skills needed to become a Business Intelligence Analyst

Business skills:

Excellent communication and presentation skills in order to share recommendations with colleagues

Superior leadership abilities, as well as ability to work with team members on a data science project

Creative problem-solving skills and critical thinking

Ability to work within a diverse, global workforce that is oriented around customer satisfaction

Technical skills:

Database design and data architecture

Data mining and analytics

Data security and privacy

Data visualization, including tools such as Tableau and Qlik

Handle all variants of SQL

Proficient in ETL (extract, transform, load)

Understand which situations need Hadoop, R, and SAS and use these effectively

Cloud computing and data storage technology, such as BigQuery and Redshift

https://www.discoverdatascience.org/career-information/business-intelligence-analyst/

===================================

JOB SKILLS AND REQUIREMENTS

Technical Skills: Business intelligence analysts use complex computer programs to mine data sources and look for trends.

Analytical Skills: A major part of the job is to determine what data trends mean. Being able to analyze the data is crucial.

Communication Skills: Once the data is analyzed, business intelligence analysts must communicate their findings to the company or their managers.

Problem-Solving: Business intelligence analysts need to look at the data trends and recommend solutions for creating more revenue and reducing loss.

Time Management: Business intelligence analysts work on large projects and many data streams and many deadlines. Being able to juggle it all is crucial to the job.

https://www.snagajob.com/job-descriptions/business-intelligence-analyst/

======================================

Business Intelligence Analyst requirements

College Degree in Computer Science, Information Technology, Finance or similar

SQL Server skills including SQL objects development, performance tuning, data analysis and integration
Knowledge in Technology such as C#, VSTO, SharePoint, SAS, Power BI, MEAN Stack are a big plus

Knowledge in investment Analytic tools: FactSet, Bloomberg etc.

Ability to read code and support applications, reports and processes

Excellent analytical and problem solving skills

Ability to contribute both independently and as part of a team

Excellent listening, communication, interpersonal and presentation skills

https://www.talentlyft.com/en/resources/business-intelligence-analyst-job-description

======================================

BI Analyst Skills and Qualifications

Skilled at transforming relevant data to help with business decision-making, BI analysts usually have a technical bachelor’s degree and work experience in programming and data analysis. Common skills employers look for when hiring BI analysts include the following:

Database knowledge – querying databases requires an understanding of database structures, query languages, and relationships between entities
Data analysis – BI analysts use analytical techniques to inspect and sort data into a useful format and to create reports and visualizations that help solve business problems

Coding – whether writing database queries using languages like R or building websites with HTML, CSS, and JavaScript to display visualizations, BI analysts are fluent in programming languages and have some software development knowledge

Problem-solving skills – strong problem-solving skills help BI analysts decide how to take available data and use analytical techniques to answer business questions and make informed decisions

Communication skills – communicating findings with management and writing clear, comprehensive reports showing results from their data analyses require strong communication skills

https://www.jobhero.com/bi-analyst-job-description/

======================================

Business intelligence analyst skills

To become a successful BI analyst, you’ll need a mix of technical, soft and analytical skills. The job requires you to mine data using complex tools and software and then analyze that data to find trends. Once you spot data trends, you’ll need to effectively communicate your findings to others in the organization. You’ll also be responsible for suggesting possible solutions to fix issues that you find — especially if they’re tied to revenue loss.

Popular BI analyst skills include:

Data warehouse
Data modeling
Data mining
Business intelligence
Tableau and data visualization
Hadoop, SQL, Python and C#
Data analysis
Business analysis
Database management and reporting
Business administration
Microsoft Office and Excel
Critical-thinking and problem-solving
Communication skills

https://www.cio.com/article/3387619/what-is-a-business-intelligence-analyst-a-role-for-driving-business-value-with-data.html