พอเปิดแฟ้มขึ้นมาแล้วเห็นว่าตารางถูก Filter เอาไว้ตามภาพนี้ ควรทำอะไรเป็นอย่างแรก

Filter

เอา Filter ออกครับ

ทำไมน่ะหรือ

เพราะตารางข้อมูลบาง column อาจถูก Filter ซ่อนบางรายการเอาไว้ ไม่ได้แสดงข้อมูลทั้งหมดให้เห็นครบถ้วน

พอเอาออกแล้ว ถ้าอยากจะใช้ Filter ขอให้ทำใหม่ดีกว่า