วิดีโอการอบรม Excel ให้กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - SCG
ณ อาคารเอนกประสงค์ SCG - บางซื่อ

56787

การอบรม Excel ที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - SCG เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน SCG และบริษัทในเครือที่สนใจสมัครมาเข้าอบรมได้ตามความสมัครใจ เน้นสร้างความเข้าใจในแนวความคิดและวิธีการเลือกใช้สูตรและคำสั่งที่ Excel มีอยู่ ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกทำความเข้าใจได้เองในภายหลังจากวิดีโอที่บันทึกไว้อย่างชัดเจน จึงช่วยทำให้สามารถเปิดรับผู้เข้าอบรมได้ครั้งละหลายร้อยคน

เมื่อทั้งผู้บริหารและพนักงานได้เข้าอบรมร่วมกัน ย่อมเป็นการช่วยทำให้เกิดแนวทางการใช้ Excel ที่เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งบริษัท ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่สำคัญมาก

ได้เรียนเพื่อรู้ ได้ฟังเพื่อคิด ได้ดูเพื่อสังเกต ได้ถามเพื่อหมดข้อสงสัย การอบรม Excel ที่มุ่งให้ใช้สมองย่อมได้เรียนรู้เร็วกว่าและได้เนื้อหามากกว่าการปล่อยให้เสียเวลาไปกับการปฏิบัติ หลังจากอบรมแล้วก็สามารถเปิดเทปวิดีโอที่อัดไว้ตลอดการอบรมเพื่อฝึกทำตาม จริงไหมว่าการปฏิบัตินั้นน่ะไม่มีอะไรมากไปกว่าต้องใช้เมาส์ใช้มือพิมพ์แล้วก็พิมพ์ซ้ำๆแบบเดิมๆซึ่งทำให้เสียเวลาเหลือเกิน

พนักงานที่มีความสนใจ Excel อย่างจริงจัง และมีใจรักอยากจะพัฒนาวิธีการใช้ Excel ของตนอยู่แล้ว เมื่อได้เห็นแฟ้มงานของจริงที่สร้างขึ้นอย่างมืออาชีพ จะเกิดแรงกระตุ้นทำให้พยายามขวนขวายหาความรู้ต่อไปได้ด้วยตัวเอง เพื่อปรับปรุงงานของตัวเองให้ดีขึ้นและพยายามแข่งขันกันสร้างแฟ้มที่เหนือกว่าเดิม ต่างจากคนที่ไม่มีใจรัก Excel ต่อให้สนับสนุนให้การอบรมมากเพียงใดหรือยอมให้ใช้เวลาได้ฝึกปฏิบัติได้นานมากแค่ไหนก็ไม่พอเสียที พอจบการอบรมไปแล้วก็ยังใช้ Excel แบบเดิมๆ

บันทึกการบรรยาย Advanced Excel ภาคแรก โดยอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ เมื่อวันที่ 20/3/60 ตาม Link ด้านล่าง
--------------------------
ฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ ชุดที่ 2 ตอนที่ 1
http://rms.multimedia.co.th/aculearn-idm/v4/opr/studioclient.asp?author=2bc6a6aae9036c163b290cea1962093c&modulename=170320314df48bae35fdab4a60f311044015ec&cat=acustudio

ฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ ชุดที่ 2 ตอนที่ 2
http://rms.multimedia.co.th/aculearn-idm/v4/opr/studioclient.asp?author=2bc6a6aae9036c163b290cea1962093c&modulename=17032132718341496d559ef15f632b6c3dac5b&cat=acustudio

ฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ ชุดที่ 2 ตอนที่ 3
http://rms.multimedia.co.th/aculearn-idm/v4/opr/studioclient.asp?author=2bc6a6aae9036c163b290cea1962093c&modulename=1703211b8081175139233367d6314e0f38c8e5&cat=acustudio

ฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ ชุดที่ 2 ตอนที่ 4
http://rms.multimedia.co.th/aculearn-idm/v4/opr/studioclient.asp?author=2bc6a6aae9036c163b290cea1962093c&modulename=170321f1652561490962d35cdb4e5f986845ce&cat=acustudio

-----------------------
บันทึกการบรรยาย Advanced Excel ภาคที่สอง เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel (Managing Data with Excel) เมื่อวันที่ 4/4/60

การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel – ตอนที่ 1
http://rms.multimedia.co.th/aculearn-idm/v4/opr/studioclient.asp?author=2bc6a6aae9036c163b290cea1962093c&modulename=170412783f4b5246f07083090815b39fe9eb40&cat=acustudio

การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel – ตอนที่ 2
http://rms.multimedia.co.th/aculearn-idm/v4/opr/studioclient.asp?author=2bc6a6aae9036c163b290cea1962093c&modulename=1704129cce18716b490b1204069ba2378cf3e0&cat=acustudio

การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel – ตอนที่ 3
http://rms.multimedia.co.th/aculearn-idm/v4/opr/studioclient.asp?author=2bc6a6aae9036c163b290cea1962093c&modulename=1704120c3c0ecd5b1410351bcc110300e8ec1f&cat=acustudio

การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel – ตอนที่ 4
http://rms.multimedia.co.th/aculearn-idm/v4/opr/studioclient.asp?author=2bc6a6aae9036c163b290cea1962093c&modulename=170413be16450030ff7ee22ce0617274c91be3&cat=acustudio

scg02

ตอนที่ 1 ฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ ชุดที่ 1
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
Part 1-4
https://youtu.be/UVGm6dj3cH4 
https://youtu.be/QLRfutwuS-8 
https://youtu.be/xC5rAx3D9eo 
https://youtu.be/A1gbgfP1YJk

ตอนที่ 2 เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ของคนรัก Excel
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
Part 1-4
https://youtu.be/eX7UdnsvYnE
https://youtu.be/HwD_q52PglA 
https://youtu.be/uiSZSyz1x8w 
https://youtu.be/PzjbX-cw_j4


ตอนพิเศษ ฉลาดใช้ Excel อย่างมืออาชีพในการทำงานประจำวันให้เสร็จเร็วขึ้น
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558

Part 1-4
https://youtu.be/j44mJx1m9Ws
https://youtu.be/TnVfcaMhTbg 
https://youtu.be/JsN11_PQlrk 
https://youtu.be/pBBfESOoLjA

scg03

SFKscg 

ชมวิดีโอทั้งหมดได้จาก

https://www.youtube.com/channel/UCgA_mVn5iknC1rO66st0u4A

หลักสูตรเรียนออนไลน์

ว่างเมื่อไหร่ สะดวกตอนไหน เชิญเข้าเรียนออนไลน์เพื่อเรียนรู้วันละนิดได้ตามสบาย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อหลักสูตรและสมัครเรียนออนไลน์ 

SFK MVPLogoH55