ถ้าอยากจะป้องกันไม่ให้มีการ Insert เพิ่ม Row หรือเพิ่ม Column ให้พิมพ์รหัส XFD1048576 ไปที่ช่อง Name Box ซึ่งเป็นช่องเล็กๆซ้ายมือของช่อง Formula Bar

XFD

XFD1048576 คือตำแหน่งเซลล์สุดท้ายในตาราง แค่พิมพ์อะไรก็ได้หรือแค่วรรคลงไปในเซลล์นี้ หลังจากนั้นจะไม่มีใครสามารถ Insert เพิ่ม Row หรือ Column ได้อีกเลย

ถ้าใคร Insert ได้ ไมโครซอฟท์ต้องเชิญไปสัมภาษณ์แน่นอนว่าทำได้ยังไง เพราะเขาสร้างตารางมาให้ใหญ่ที่สุดได้แค่นี้เท่านั้น