"ทุกเรื่องที่มนุษย์อยากได้เกี่ยวข้องกับการคำนวณนั้นใน Excel มีสูตรเตรียมไว้ให้ครบอยู่แล้ว"

ถ้าอยากจะเก่งสูตร Excel ไม่จำเป็นต้องรู้จักสูตรที่ Excel มีทั้งหมดหรอก ขอเพียงคิดแบบนี้ไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปท่องสูตร จากนั้นเวลาเจอปัญหาขึ้นมาจึงค่อยค้นหาว่า สูตรอะไรบ้างที่จะช่วยแก้ปัญหานั้นได้ดีที่สุด บางทีต้องใช้สูตรหลายสูตรมาซ้อนกัน

ในการใช้สูตรไม่ได้ขึ้นกับว่าสูตรหาคำตอบที่ต้องการได้หรือไม่เท่านั้น แต่ต้องเข้าใจให้ดีด้วยว่าจะได้คำตอบนั้นเท่าเดิมเสมอไปตลอดเวลาหรือเปล่า มีเงื่อนไขอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้าง นอกจากสูตรนั้นแล้วยังมีสูตรอื่นอะไรอีกบ้างที่หาคำตอบได้แบบเดียวกัน

ก่อนจะตัดสินใจใช้สูตรอะไร ขอให้ทำความเข้าใจกับส่วนที่เป็นข้อสังเกตหรือ Remarks ให้ดี

FunctionRemark2

คำอธิบายในส่วนของ Remarks นี่แหละเป็นส่วนสำคัญที่สุด ใครที่คิดอยากจะเป็นคนเก่งของบริษัทหรืออยากจะเป็นอาจารย์สอน Excel ที่ไม่อยากหน้าแตกเสียชื่อในภายหลัง ห้ามพลาดในส่วน Remarks นี้เด็ดขาด ไม่งั้นแล้วสูตรที่ว่าทำงานได้อาจทำงานไม่ได้ขึ้นมาเพราะอะไรก็ไม่รู้

FunctionRefBook

หนังสือเล่มนี้ผมได้มาตั้งแต่ปี 1992 "Microsoft Excel Function Reference" ว่าด้วย สูตร Excel (Excel Function) เป็นเล่มที่ห้ามทิ้งเด็ดขาด

FunctionRemark

ปัจจุบันค้นหาจากอินเตอร์เน็ตได้อยู่แล้ว อย่าลืมอ่านตรง Remarks ให้เข้าใจ

https://support.office.com/en-us/article/now-function-3337fd29-145a-4347-b2e6-20c904739c46