เคยไหมอยู่ดีๆเซลล์ที่เคยเป็นสูตร ตอนนี้กลายเป็นค่าอะไรที่ถูกพิมพ์ทับลงไปเสียแล้ว ทำลายสูตรที่คิดแทบตายกว่าจะสร้างขึ้นมาได้ หรือเปิดแฟ้มขึ้นมาแล้วต้องเสียเวลาหาว่าต้องไปที่เซลล์ไหนก่อน

1stColor

สีแรกที่ผมใช้จะเปลี่ยนสี font ของเซลล์ที่เป็นตัวแปรให้เป็นสีชมพูหวานๆ พอเปิดแฟ้มขึ้นมาจะรู้ทันทีว่าต้องกรอกค่าที่ตรงไหนบ้าง ก็ตรงที่เห็นสีชมพูนั่นแหละ

พอกำหนดสีให้กับเซลล์รับตัวแปรเสร็จแล้ว ต้องหาทางป้องกันอีกชั้นหนึ่ง โดยเลือกเซลล์รับตัวแปรไว้แล้วสั่ง Format Cells > Protection > ตัดกาช่อง Locked ทิ้งไป ตามด้วยการสั่ง Protect Sheet

พอเปิดแฟ้มขึ้นมาแล้วกดปุ่ม TAB จะพบว่า Excel กระโดดไปหาเซลล์สีชมพูที่เตรียมไว้เป็นเซลล์รับตัวแปรให้เอง

Download ตัวอย่างนี้ได้จาก
https://drive.google.com/open?id=1qQ7Sft5pj_9dLombeWZ3S8VYvQwkxf5q

พอเปิดแฟ้มนี้ให้สั่ง Protect Sheet แล้วลองกดปุ่ม TAB ดู