เดินผ่านโต๊ะลูกน้อง พอเห็นหน้าแฟ้ม Excel ที่เปิดอยู่เท่านั้นก็ต้องหลับตาปี๋ สีอะไรของเขาเนี่ย ส้มปรี้ด แดงแปร้ด เหลืองจ๋อย ใส่สีพื้นตรงนั้นสลับกับสีตรงนี้ ใช้แบบตัวเลขตัวอักษรที่สวยของเขาที่เขาชอบอยู่คนเดียว

ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าจะใช้ดูอยู่คนเดียว แต่อย่าเผลอเปิดให้ลูกค้าเห็นล่ะ จะดีกว่าไหมถ้าจะเลือกใช้สีและ Font ที่เป็นแบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐานทั้งบริษัท ใครเห็นก็ต้องเอ่ยปากชม

ManyColors