หากในแฟ้ม Excel มีรูปที่ถูกแปะเอาไว้ เมื่อต้องการแยกรูปออกมาจากแฟ้ม ให้สั่ง save แฟ้มแบบ Web Page จะได้โฟลเดอร์แยกเก็บแฟ้มรูปออกมาให้

SaveAsHtml