หลังจากที่สร้างตาราง Pivot Table ได้แล้ว ถ้าปล่อยให้ผู้บริหารเสียเวลามามองหาค่าที่ต้องการในตารางว่าเป็นเท่าไร นั่นแสดงว่าคุณใช้ Pivot Table ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้ในการบริหาร ตาราง Pivot ที่สร้างไว้ไม่ได้แตกต่างจากรายงานบนหน้ากระดาษที่มีไว้มองดูเฉยๆ

หลายคนคงทราบแค่ว่าสูตร GetPivotData ที่เกิดขึ้นเมื่อพิมพ์เท่ากับแล้วคลิกลงไปที่ตัวเลขในตาราง Pivot นั้น จะช่วยหาค่าเดิมที่ต้องการได้แม้เราจะโยกย้ายหัวตารางไปมาก็ตาม ซึ่งน้อยคนนักที่จะทราบเคล็ดลับที่จะทำให้สูตรนี้ช่วยหาค่าอื่นที่ต้องการได้ด้วย เลยพากันยกเลิกคำสั่ง Generate GetPivotData จากเมนู Options ทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย

GetPivotData

จากภาพนี้ในเซลล์ H10 พอพิมพ์เครื่องหมาย = แล้วคลิกเลือกตัวเลข 440 ในเซลล์ H4 ซึ่งอยู่ในตาราง Pivot จะได้สูตรตามนี้ขึ้นมาให้ทันที

=GETPIVOTDATA("Sales",$G$2,"Region","North","Section","Food")

แปลความหมายของสูตรนี้ได้ว่า เป็นสูตรที่หายอดรวมของ Sales โดยหัวมุมตาราง Pivot เริ่มต้นที่เซลล์ G2 และหาค่าของ Region ที่มีชื่อเป็น North และ Section ที่เป็น Food

เมื่อต้องการใช้สูตรนี้หาค่าอื่นให้แก้ไขส่วนที่เป็นคำว่า North กับ Food ให้ลิงก์ตัวแปรที่เป็นชื่อ Region กับชื่อ Section มาจากเซลล์ G14 และ H13 แทน

=GETPIVOTDATA("Sales",$G$2,"Region",G14,"Section",H13)

พอผู้บริหารคลิกเปลี่ยนตัวแปรในเซลล์ G14 กับ H13 สูตรนี้ก็จะหาค่าที่ต้องการมาให้ทันที