สงสัยกันไหมว่าวันที่ 31/1/2019 ที่บันทึกอยู่ในเซลล์พอผ่านการกำหนด Format Cells > Number ให้ใช้ Format mmm ทำไมจึงแสดงให้เห็นเป็นคำว่า ม.ค. บ้าง Jan บ้าง ... จะทำยังไงดีให้แสดงเป็นคำว่า Jan ไม่ว่าจะส่งแฟ้มนี้ไปเปิดที่ไหนทุกแห่งบนโลก

นั่นเป็นเพราะ Excel จะแสดงวันเดือนปีตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน Windows ส่วนที่เป็น Region Setting ถ้าเครื่องไหนกำหนดให้ใช้ Region เป็นประเทศไทยก็จะเห็นคำว่า ม.ค. แต่ถ้าใช้ Region เป็น English (United States) ก็จะแสดงเป็นคำว่า Jan

ซึ่งหลายคนไม่อยากใช้แบบอเมริกาเพราะต้องบันทึกวันที่ในโครงสร้างของเดือนวันปี จึงมักพบว่าแค่อยากจะแสดงให้เป็นภาษาอังกฤษว่า Jan ถึงกับมาเลือกใช้ Region เป็น English (United Kingdom) ซึ่งใช้โครงสร้างวันที่แบบวันเดือนปีตามแบบที่คนไทยใช้กัน ... ถ้าใครทำไว้แบบนี้แสดงว่า งานที่คุณสร้างขึ้นยังไม่ถึงขั้น International

เซลล์วันที่ใดที่ใช้ Format mmm แค่นี้ยังไม่ดีพอเพราะจะแสดงเป็นชื่อเดือนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เองตาม Region ของคอมเครื่องนั้น พอส่งแฟ้มให้ญี่ปุ่นก็แสดงเป็นชื่อเดือนภาษาญี่ปุ่น ส่งแฟ้มให้รัสเซียก็แสดงเป็นภาษารัสเซีย ดีไม่ดีขนาด column จะกว้างผิดขนาดที่จัดไว้ 

ขอแนะนำให้กำหนด Region ของเครื่องที่คนไทยใช้ให้เป็น Thai ไว้เสมอ อย่าไปเปลี่ยนให้เป็นชื่อประเทศอื่น เวลาบันทึกวันที่ลงไปจะได้พิมพ์วันเดือนปีตามแบบที่คนไทยใช้กันมาตลอด

ส่วนวันที่ซึ่งบันทึกไว้ในเซลล์ ให้ใช้ Format Cells > Number ที่มีรหัสของประเทศนำหน้า mmm ซึ่งรหัสประเทศนี้เราไม่ต้องจำให้เสียเวลา Excel จะหาให้เองโดยมีขั้นตอนตามภาพนี้

InternationalFormat
รหัสประเทศ [$-en-US] ที่นำหน้า mmm ตามภาพนี้เป็นของ English (United States) ส่วนของไทยใช้ [$-,107] ใน Excel 365 ซึ่งถ้าใช้ Excel รุ่นก่อนจะมีรหัสต่างไป

พอได้รหัสประเทศแล้วจะตามหลังด้วย Format แบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะใช้ mmm เฉยๆ หรือ dddd dd mmmm yyyy หรืออื่นๆได้ตามสบาย