= หลักสูตรอะไรก็ไม่รู้

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2568332380103231

(คลิกติดตาม follow ไว้ด้วย)

ช่วง WFH นี้ไม่ได้ไปไหน เปิดเทอมหรือกลับไปทำงานเมื่อไหร่ เรามาเตรียมตัวใช้ Excel ให้พร้อมกันดีไหมครับ ช่วงที่ผ่านมาผมได้นำเสนอ "หลักสูตรอะรูก็ไม่ไร้" มาพักหนึ่งแล้ว เชิญเรียนรู้ตามลำดับต่อไปนี้

วิธีเตรียมจอกับเตรียมเมนู
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2565455337057602

วิธีจับ Cursor ให้เลิกดิ้นลงมา
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2566272570309212

วิธีบันทึกข้อมูล
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2566614793608323

วิธีบันทึกข้อมูลตามลำดับเซลล์ที่ต้องการ
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2567418830194586

ICO และกฎ 3 ข้อของตารางฐานข้อมูล
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2568318980104571

การจัดเตรียมพื้นที่ ICO เพื่อรับข้อมูลและป้องกันการแก้ไข
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2569126723357130

ปุ่มบนแป้นพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ตาราง
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2574785689457900?__tn__=K-R

วิธีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2570134469923022?__tn__=K-R

วิธีรับมือกับเซลล์ว่าง vs เซลล์เลข 0
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2571542639782205

โฉบไปดูความลับของสูตร SumProduct
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2572064573063345
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2573561042913698

ธรรมชาติของสูตร
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2573912089545260

เรื่องสั้นๆของ "IF = ถ้า" ที่ไม่ใช่สูตร IF
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2574829476120188

============================

ของขวัญวันสงกรานต์ 2563
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2575250999411369

แจกแฟ้มรวมสูตร Excel
https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/posts/2578063205796815