จะเชื่อฝีมือการใช้ Excel ว่าพอไหวไหม ควรเอาแฟ้มผลงานที่สร้างขึ้นมาแนะนำตัวกัน

แฟ้มเหล่านี้เปิดให้ download ฟรีมานานหลายสิบปีแล้วครับ เป็นฝีมือของผมสมัยยังรู้จัก Excel น้อยกว่าตอนนี้นิดนึง

แฟ้มวิเคราะห์โครงการลงทุน Real estate
https://www.excelexperttraining.com/home/about-excel-expert-training/your-success-is-our-achivement/218-fs-model

วิธีคำนวณต้นทุนขายแบบ FIFO โดยใช้ Data Table
https://www.excelexperttraining.com/home/online/articles/general/661-fifo-costing-with-excel-data-table

โปรแกรม Excel คำนวณสุริยยาตรา หาตำแหน่งดาวในสุริยจักรวาล มรดกสำหรับโหราศาสตร์ไทย
https://www.excelexperttraining.com/365/index.php/xl-blog/excel-4zsuriya/387-4zsuriya

การวางแผนความต้องการวัสดุและจัดตารางการผลิต MRP
https://www.excelexperttraining.com/extreme/files/timeplan/mrpcomplete.xls

การวางแผนรับจ่ายเงินแบบ Installment
https://www.excelexperttraining.com/extreme/files/timeplan/installment.xls

การคำนวณหาสินค้าต้นงวดปลายงวดโดยใช้ตารางเดียวชีทเดียว
https://www.excelexperttraining.com/extreme/files/timeplan/productsummary.xls

กราฟแบบ 3D สามมิติที่หมุนได้ โดยใช้งานร่วมกับ Circular Calculation
https://www.excelexperttraining.com/extreme/files/graph/simplecircle.xls

ยังมีตัวอย่างแฟ้มแจกให้ download อีกมากที่
https://www.excelexperttraining.com/home/online/samples-download