วิดีโอชุด เจาะลึกสูตร VLookup
https://www.excelexperttraining.com/forum/articles/excel-formulas-articles/190

https://youtu.be/xGB9riJ6wYw
https://youtu.be/1gv6XK_Bm1A
https://youtu.be/NzpIw5rw6Lc
https://youtu.be/XVbehiBtxfU
https://youtu.be/YfBrPJRS8g0
https://youtu.be/tfEhRwr32hA
https://youtu.be/bMmwhkPnDhk
https://youtu.be/laewzJhlOgM

ใน YouTube มีลิงก์ download ตัวอย่างประกอบ

วิธีใช้สูตร VLookup
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/managing-data/495-vlookup

ข้อสังเกตสำคัญของการใช้สูตร VLookup
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/managing-data/496-vlookup-remark

เมื่อใดจะใช้สูตร VLookup เมื่อใดจะใช้สูตร Match และ Index
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/managing-data/499-vlookup-match-index

เมื่อ SumIFS ดีกว่า VLookup หรือแม้แต่ XLookup ตัวใหม่
https://www.excelexperttraining.com/365/index.php/xl-blog/excel-expert-tricks/540-sumifs-vlookup-xlookup

เมื่อสูตร VLookup หาคำตอบได้ อย่างเพิ่งดีใจ
https://www.excelexperttraining.com/home/online/articles/general/190-vlookup

เครื่องยนต์ที่ทำให้ VLookup หรือ Pivot Table วิ่งได้
https://www.excelexperttraining.com/home/online/articles/general/185-excel-engine

หนีสูตร IF ไปใช้สูตร VLookup
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/452-if-vlookup

เมื่อสูตร VLookup สอบตก (วิชาภาษาไทย) หาค่าไม่พบ
https://www.excelexperttraining.com/forum/articles/excel-formulas-articles/1071

สูตรที่ใช้งานได้สะดวกกว่า VLookup หรือ Match Index
https://www.excelexperttraining.com/forum/articles/excel-formulas-articles/1095

Smart VLookup
https://www.excelexperttraining.com/forum/articles/excel-formulas-articles/228-smart-vlookup