เป็นเรื่องยากทีเดียวที่จะสร้างแฟ้มงานให้ผู้อื่นใช้โดยไม่ต้องห่วงว่าผู้ใช้งานจะทำโน่นทำนี่แล้วแฟ้มจะทำงานผิดพลาดต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการขยายขอบเขตตาราง ซึ่งวิธีที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ การเปลี่ยนตารางให้กลายเป็น Table โดยใช้คำสั่ง Insert > Table หรือใช้สูตร Offset ช่วยหาขนาดตารางตามจำนวนรายการให้เอง ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ช่วยทำให้พื้นที่ตารางที่กำหนดไว้ในสูตรขยายตัวตามจำนวนรายการกลายเป็น Dynamic Range

อย่างไรก็ตามหากจำนวนรายการใน Table ลดลง จะพบว่าขนาดของ Table ไม่ลดตาม หรือที่แย่กว่านั้นผู้ใช้งานอาจเผลอไปสั่งยกเลิก Table โดยสั่ง Convert to normal range ส่วนการใช้สูตร Offset ก็อาจพบว่าขนาดตารางไม่เท่ากับที่คิดไว้ก็ได้ หากเผลอไปพิมพ์ค่าอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องลงไปในส่วนของพื้นที่ที่ใช้นับจำนวนรายการ

อ่านรายละเอียดของการใช้ Table และสูตร Offset ในการทำเป็น Dynamic Range ได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/13-general-users-articles/108-dynamic-range-2-types

ดังนั้นแทนที่จะยึดถือว่าต้องกำหนดขอบเขตพื้นที่ตารางเพื่อนำไปใส่ไว่ในการอ้างอิงในสูตร VLookup, Match, Index ยังมีอีกทางออกหนึ่งก็คือหันไปใช้สูตรที่ไม่จำกัดขอบเขตแทน โดย ใช้สูตร Indirect ร่วมกับสูตร Address หรือใช้สูตร Offset เช่น

หาค่าที่บันทึกไว้ที่ Row 1500 ตัดกับ Column 20 สามารถใช้สูตร

=Indirect(Address(1500,20))

หรือ

=Offset(A1,0,0,1500-1,20-1)

โดยใช้สูตร Match หาตำแหน่งของข้อมูลว่าอยู่ที่ Row 1500 ตัดกับ Column 20

แม้สูตรเหล่านี้จะคำนวณตามการเปลี่ยนแปลงใดๆอยู่เสมอก็ตาม (Volatile) ซึ่งทำให้แฟ้มคำนวณช้าลงไปบ้าง แต่ก็เป็นสูตรที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องขอบเขตตารางได้เป็นอย่างดี