สูตร VLookup Match Index หรือแม้แต่สูตร Sum ที่เรานิยมใช้กัน มีข้อกำหนดหนึ่งเหมือนกัน นั่นก็คือในวงเล็บของสูตรเหล่านี้ต้องใส่พื้นที่ตารางเอาไว้ และตอนที่สร้างต้องใส่เครื่องหมาย $ เอาไว้ เช่น เซลล์ E1 มีสูตร =Index($D$1:$D$12,3) พอ copy สูตรเอาไปใช้ที่อื่น สูตรนี้ก็ยังคงหาค่ารายการที่ 3 จากพื้นที่ตาราง $D$1:$D$12 เช่นเดิม

เครื่องหมาย $ ที่ใส่ไว้แม้จะช่วยในการสร้างสูตร จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันที หากมีการ copy ตารางข้อมูลพร้อมกับเซลล์ที่มีสูตรไปพร้อมกัน นำไปวางที่อื่นโดยผู้ใช้งานไม่ได้สังเกตว่าในตารางนั้นมีเซลล์สูตรที่ใส่เครื่องหมาย $ อยู่ด้วย เพราะสูตรยังคงหาค่าจากเซลล์เดิม

 

CopyDanger

 

ในการสร้างงานเพื่อให้ผู้อื่นใช้นั้น บางครั้งต้องไม่ใช้ $ เพื่อเผื่อไว้ว่าผู้ใช้งานสามารถ copy ตารางข้อมูลพร้อมกับเซลล์สูตรไปใช้ที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นชีทเดียวกัน ชีทอื่น หรือแฟ้มอื่นก็ตาม และเมื่อมีการบันทึกข้อมูลอื่นลงไปแทน สูตรที่สร้างไว้ต้องหาค่าใหม่ให้ทันที

 

CopyNoDanger