ชื่อเต็มของคัมภีร์นี้คือ พระคัมภีร์สุริยยาตรศิวาคม ซึ่ง พระคัมภีร์สุริยยาตร แปลว่า ตำราว่าด้วยการโคจรของดวงอาทิตย์ ส่วน ศิวาคม แปลว่า ศาสตร์แห่งพระศิวะ ได้แก่ โหราศาสตร์ ดวงชะตาที่คำนวณละเอียดเช่นนี้ท่านเรียก ดวงพิชัยสงคราม

พระคัมภีร์สุริยยาตรเป็นเพชรน้ำเอกเหนือคัมภีร์คำนวณใดๆในกรุงสยาม ใช้คำนวณทำดวงพิชัยสงคราม ปฏิทินโหราศาสตร์ และปฏิทินประจำปี สมัยโบราณผู้ที่จะมีความรู้วิชานี้ ก็แต่เฉพาะคนชั้นสูงมีกษัตริย์และพราหมณ์ในราชสำนักเท่านั้น คนทั่วไปหาอาจมีที่เรียนที่รู้ไม่ อาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว เพื่อนสนิทของอาจารย์ พันเอก (พิเศษ) เอื้อน มณเทียรทอง ได้ชักชวนให้อาจารย์ พันเอก (พิเศษ) เอื้อน มณเทียรทอง เข้าเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์พลตรี บุนนาค ทองเนียม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2492 ซึ่งขอผ้ดไว้ ต่อมาจึงเริ่มไปฝากตัวเป็นศิษย์ตั้งแต่ปลายปี 2523 ...

สำหรับผู้สนใจโปรแกรมสุริยยาตรที่ผมสร้างขึ้น โดยผูกสูตรคำนวณตามหลักของอาจารย์ พันเอก (พิเศษ) เอื้อน มณเทียรทอง ขอให้ Download ได้จาก
https://drive.google.com/open?id=1mKfjOk73nUmlDQpCyptSZvWWjWFr8jZ0

Suriyayartra

Neptune Pluto เป็นสูตรคำนวณตำแหน่งโดยประมาณ

Download พระคัมภีร์สุริยยาตร
https://drive.google.com/open?id=1eoIIEkRjSvrzxfzyiPsjoq8OAZ5Qx9xX

ฉบับรัตนโกสินทร์
https://drive.google.com/open?id=1hZGbmwnqZlA2KDSeMKwfcasG2WBkadzR