ลองสังเกตให้ดีจากอันโตนาทีแต่ละแบบจะพบว่าระยะเวลาของอันโตนาทีในราศีด้านบนจะสั้นกว่าระยะเวลาของอันโตนาทีในราศีด้านล่าง

Untonati
สาเหตุที่เป็นแบบนี้เนื่องจากเป็นการมองท้องฟ้าจากตำแหน่งบนโลกที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร

เนื่องจากโลกเอียงจึงทำให้ยิ่งขึ้นเหนือเท่าใด แนวทางการโคจรของดวงอาทิตย์เป็นวงรีทำมุมเฉียงกับแนวพื้นผิวโลกมากขึ้นเท่านั้น

sun pathsbest

มาดูอันโตนาทีซึ่งชาวตะวันตกให้ข้อสังเกตไว้ดังนี้

AT THE LATITUDE OF PARIS, FRANCE:

 • Pisces and Aries take only one hour to cross the eastern horizon (this is referred to as the length of ascension or simply as the sign's ascension) 1:00
 • Aquarius and Taurus have an ascension of one hour and fifteen minutes 1:15
 • Capricorn and Gemini have an ascension of one hour and fifty minutes 1:50
 • Cancer and Sagittarius have an ascension of two hours and thirty minutes 2:30
 • Leo and Scorpio have an ascension of two hours and forty minutes 2:40
 • Virgo and Libra have an ascension of two hours and forty-five minutes 2:45

At higher latitudes, these differences become even more marked. At the latitude of St. Petersburg, Russia:

 • Pisces and Aries have an ascension of thirty-five minutes 0:35
 • Aquarius and Taurus have an ascension of forty-five minutes 0:45
 • Capricorn and Gemini have an ascension of one hour and twenty-five minutes 1:25
 • Cancer and Sagittarius have an ascension of two hours and forty minutes 2:45
 • Leo and Scorpio have an ascension of three hours and fifteen minutes 3:15
 • Virgo and Libra have an ascension of three hours and twenty minutes 3:20
  ....

In the southern hemisphere, long and short ascension are reversed. For instance, at the latitude of Concepción, Chile:

 • Pisces and Aries ascend in two hours and thirty minutes 2:30
 • Aquarius and Taurus ascend in two hours and twenty-five minutes 2:25
 • Capricorn and Gemini ascend in two hours and fifteen minutes 2:15
 • Sagittarius and Cancer ascend in two hours 2:00
 • Scorpio and Leo ascend in one hour and thirty-five minutes 1:35
 • Libra and Virgo ascend in one hour and fifteen minutes 1:15

ที่มา
https://en.wikipedia.org/wiki/Ascendant

จากข้อมูลเหล่านี้ สรุปได้ว่า อันโตนาทีมีค่าแตกต่างกันตามตำแหน่งเส้น Latitude จึงไม่เหมาะที่จะใช้อันโตนาทีแบบเดียวกับทุกที่บนโลก

1280px Equinox