ตัวอย่างที่ 1


ลัคนา4Zr

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=1p39SlRjSp_t-BVDctw1jsk_TqSLLfORa

เปิดแฟ้มขึ้นมาใน Excel แล้วกรอกวันเดือนปีและเวลาเกิดลงไปในช่องเซลล์ C4 และ C5 จากนั้นจะได้ตำแหน่งลัคนามาแสดงในทันที (โดยประมาณ)
ตัวอย่างนี้ใช้หลักหาอนาคตอุทัย (Future) โดยปรับมุมองศาที่เหลือในราศีของดวงอาทิตย์ตามสัดส่วนของเวลาอันโตนาทีของราศีนั้น ไม่ได้ลบจาก 30 องศาตามวิธีการทั่วไปที่แนะนำกัน

ต้องการดูสูตรให้สั่ง Unprotect ก่อน ผมไม่ได้ใส่รหัสป้องกันเอาไว้

แฟ้มนี้ผมสร้างไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน สูตรอาจจะล้าสมัยไปบ้าง ข้อความในตารางอาจดูแปลกๆ วิธีคิดให้ใช้ตารางช่วยคำนวณทีละขั้น ซึ่งทำให้คิดได้ง่ายกว่าการหาทางใช้สูตรลัดสูตรเดียว


ตัวอย่างที่ 2 

 

LuckanaUntonatiNormal
ตัวอย่างนี้หาเวลาอนาคตอุทัย โดยใช้องศาของดวงอาทิตย์ไปลบจาก 30 องศา ตามวิธีที่ใช้กันทั่วไป

แต่ถ้าเวลาอนาคตอุทัยมากกว่าเวลาอันโตนาทีในราศีนั้น จะใช้สูตร Min มาปรับค่าไม่ให้เกินเวลาอันโตนาที เช่น ราศีพฤษภ มีเวลาอันโตนาที 96 นาที แต่เวลาอนาคตอุทัยมีค่า 100 นาที จะนำมาใช้ได้เพียง 96 นาที

=Min(เวลาอันโตนาทีของราศีนั้น,เวลาอนาคตอุทัย)

การใช้สูตร Min ดีกว่าและสั้นกว่าการใช้สูตร IF

=IF(เวลาอนาคตอุทัย>=เวลาอันโตนาทีของราศีนั้น,เวลาอันโตนาทีของราศีนั้น,เวลาอนาคตอุทัย)

Download แฟ้มตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=1yK5IqSHR_UDAWmM1FVo8Lagohe7-bKEv