สิทธิการเป็นสมาชิก Online Training ในเว็บนี้เป็นสิทธิเฉพาะชื่อบุคคลที่สมัครเท่านั้น ห้ามบุคคลอื่นเข้ามาร่วมใช้ชื่อและรหัสที่ลงทะเบียนไว้ หากละเมิดจะถูกยกเลิกสมาชิกทันทีโดยไม่คืนเงินและจะไม่สามารถสมัครเรียนหลักสูตรอื่นได้อีก

  1. โปรแกรม Excel ที่ใช้ในการอบรมเป็นรุ่น Excel 365 และเมนูภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหน้าตาของเมนูส่วนใหญ่ไม่ได้แตกต่างจากรุ่น 2010/2013/2016/2019 ส่วนคอมพิวเตอร์ใช้ได้ไม่จำกัดรุ่นแต่ควรมีระบบช่วยทำให้กดปุ่ม function keys F1-F12 บนแป้นพิมพ์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องกดปุม Fn ทุกครั้ง

  2. แฟ้มตัวอย่างไม่มีวันหมดอายุ ถ้าแฟ้มใดมีรหัสป้องกันไว้ จะมีแฟ้มแจ้งรหัสที่ใช้โดยเก็บไว้ที่เมนู Download กรุณารักษารหัสเป็นความลับด้วย

  3. วิดีโอประกอบการอบรมแบบ Online Training เกือบทั้งหมดเป็นวิดีโอที่ทำใหม่เพื่อให้ตรงกับเนื้อหาหลักสูตรอบรม ไม่ซ้ำกับวิดีโอที่เคยทำแจก โดยอาจจะทำลิงก์ไว้ให้ไปดูวิดีโอของเก่าบ้างหรือของคนอื่นที่น่าสนใจบ้าง เพราะการเรียนรู้โดยไม่จำกัดแหล่ง ย่อมดีกว่าเรียนรู้จากแหล่งเดียว

  4. สาเหตุที่ไม่ได้เปิดให้เป็นสมาชิกตลอดชีพ เพราะคำว่าตลอดชีพเป็นเรื่องที่รับประกันไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ อาจมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ซึ่งในระยะเวลาที่เตรียมไว้ให้นั้นถ้ายังเรียนไม่รู้เรื่อง อยากมาเรียนซ้ำอยู่อีก คงต้องหากันว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมตรงไหนหรือผมสอนไม่ได้เรื่องกันแน่

  5. ค่าสมัครอบรมที่โอนมาให้แล้วจะคืนเงินให้ต่อเมื่อยังไม่มีการ Activate สถานะของสมาชิกให้เท่านั้น ผู้สมัครจะได้รับหลักฐานในการสมัครได้จากอีเมลตอบรับการสมัคร อีกทั้งในอีเมลจะมีแฟ้มใบเสร็จรับเงินแนบไว้ ซึ่งเนื่องจากสิทธิสมาชิกเป็นเฉพาะบุคคลที่สมัคร ในใบเสร็จจะแสดงชื่อผู้สมัครไว้เรียบร้อย

  6. ค่าอบรมไม่มี VAT และไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากผมรับทำงานให้ในฐานะเป็นบุคคลธรรมดา เชิญดูคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรได้จากลิงก์นี้

  7. ถ้าเรื่องใดที่เรียนแล้วไม่เข้าใจ ขอให้ถามได้ที่เมนูถามตอบปัญหา ถ้าเป็นเรื่องด่วนรอไม่ไหวขอให้โทรมาถามได้ที่ 097-140-5555 หรือเข้าร่วมกลุ่มไลน์ Excel Expert Group โดยใช้ QR Code นี้เพื่อเข้ามาถามตอบปัญหา