แทนการใช้เครื่องหมายคอมมา ให้เปลี่ยนไปใช้เครื่องหมายคูณแทน สูตร SumProduct จะกลายเป็นสูตรที่หาคำตอบที่นึกไม่ถึงว่าจะทำได้มาก่อน

จากเดิมที่มีเงื่อนไขว่ามิติต้องเท่ากัน เพียงแค่ขอให้มีด้านใดด้านหนึ่งของมิติเท่ากันก็เพียงพอแล้ว

BranchNum
=Sheet1!$B$4:$B$14
พื้นที่แนวตั้ง

Date
=Sheet1!$C$3:$Q$3
พื้นที่แนวนอน

Data
=Sheet1!$C$4:$Q$14
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่ากับแนวตั้งxแนวนอน

SumProductTrickAns

จากตารางในภาพนี้เป็นยอดสินค้า รายวันของแต่ละสาขา
1. หายอดรวมของทุกสาขาในวันที่ต้องการ
2. หายอดรวมของทุกวันของสาขาที่ต้องการ
3. หายอดรวมของสาขาหนึ่งๆในช่วง 7 วัน
4. หายอดรวมทีละ 5 สาขาในช่วงระหว่างวันที่เท่าใดก็ได้

SumProductTrickAnsFML

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=1p1Sl4Eg7obm4T3emYgNv_QppQrGQ7KxL

หมายเหตุ

ตามปกติโครงสร้าง (Syntax) ของสูตรนี้

=SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], ...)

หากใช้เครื่องหมายคอมมา ,,, จะมีข้อแม้สำคัญว่า The array arguments must have the same dimensions. หรือขนาดของพื้นที่อ้างอิงต้องมีมิติหรือขนาดเท่ากัน

หลักสูตรเรียนออนไลน์

ว่างเมื่อไหร่ สะดวกตอนไหน เชิญเข้าเรียนออนไลน์เพื่อเรียนรู้วันละนิดได้ตามสบาย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อหลักสูตรและสมัครเรียนออนไลน์ 

SFK MVPLogoH55