หากต้องการบันทึกข้อมูลลงไปในเซลล์ตามลำดับตัวเลขที่เห็น ... Range Name เป็นสิ่งที่ช่วยได้

INputSteps

ให้เริ่มจากคลิกเลือกเซลล์ B7 จากนั้นกดปุ่ม Ctrl แล้วคลิกเลือกเซลล์ D2, D7, B2 แล้วตั้งชื่อ Range Name ให้กับเซลล์เหล่านี้ เช่นตั้งชื่อว่า MyInput

เคล็ดลับนี้เป็นเรื่องที่ผมค้นพบ ไม่เคยเห็นใครที่ไหนทำได้มาก่อน โดยมีประเด็นสำคัญอยู่ที่ตอนที่คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการจะตั้งชื่อให้นั้น ให้เลือกเซลล์ตำแหน่งที่ 2, 3, 4, 1 โดยเลือกเซลล์ตำแหน่งแรก B2 เป็นเซลล์สุดท้ายแล้วจึงตั้งชื่อ Range Name

เริ่มบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ม F5 หรือเลือกชื่อ Range Name ที่ตั้งชื่อว่า MyInput เพื่อให้ Excel เลือกพื้นที่ตารางหลายเซลล์นั้นให้ก่อน จากนั้นให้พิมพ์ค่าที่ต้องการแล้วกด Enter ไปเรื่อยๆ Excel จะบันทึกข้อมูลลงไปในเซลล์ B2 > B7 > D2 > D7

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=1vHqy4MYQb6Gr7ZKIjppMgOviPSdIVFae


Range Name สามารถตั้งชื่อให้กับเซลล์หลายเซลล์ที่ไม่ต้องเป็นพื้นที่เซลล์ที่ต่อเนื่องกันได้ด้วย โดยในตัวอย่างนี้เมื่อตรวจสอบดูที่เมนู Formulas > Name Manager จะพบชื่อ MyInput โดยมี Refers to
=Sheet1!$B$7,Sheet1!$D$2,Sheet1!$D$7,Sheet1!$B$2

ที่แปลกกว่านั้นเมื่อกดปุ่ม F5 ไปที่ MyInput แล้ว Excel จะไม่แสดงชื่อ MyInput ให้เห็นในช่อง Name Box

หลักสูตรเรียนออนไลน์

ว่างเมื่อไหร่ สะดวกตอนไหน เชิญเข้าเรียนออนไลน์เพื่อเรียนรู้วันละนิดได้ตามสบาย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อหลักสูตรและสมัครเรียนออนไลน์ 

SFK MVPLogoH55