เริ่มจากสั่ง Copy ตารางที่ต้องการ มา Paste แบบ Linked Picture ซึ่งจะได้รูปภาพที่ลิงก์ข้อมูลจากตารางมาด้วย (จะย่อขยายขนาดรูปภาพนี้ได้ตามสบาย) จากนั้นตั้งชื่อใหม่ให้กับรูปภาพตารางนี้

ย่อขนาดจอให้เล็กลงแล้วบันทึก Macro ตามขั้นตอนนี้
1. คลิกที่รูปตาราง สั่ง Copy
2. คลิกที่เซลล์ในพื้นที่ที่ต้องการแสดงภาพ
3. สั่ง Paste รูปตารางลงไป
4. คลิกที่เซลล์ A1 หรือเซลล์ใดก็ได้เพื่อออกไปจากรูป

บันทึกซ้ำอีกครั้งโดยนำรูปภาพออกไปนอกพื้นที่ของตาราง

สร้างปุ่มกดแล้วคลิกขวาที่ปุ่ม สั่ง Assign Macro ชื่อ Macro ที่บันทึกไว้

Download ตัวอย่างนี้ได้จาก
https://drive.google.com/open?id=1XKbD09hd187f8mQprFTaPiDQ0c5Qa7LY

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/468383620711132/

https://youtu.be/mX6ZuzosMNc

หากสนใจอยากใช้ VBA

ดูเนื้อหาการอบรมได้จากหลักสูตรเคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA

อบรม 2 วัน ค่าอบรม 8,500 บาท

หลักสูตรเรียนออนไลน์

ว่างเมื่อไหร่ สะดวกตอนไหน เชิญเข้าเรียนออนไลน์เพื่อเรียนรู้วันละนิดได้ตามสบาย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อหลักสูตรและสมัครเรียนออนไลน์ 

SFK MVPLogoH55