FormulaBar

ดูภาพนี้ให้ดีว่าในเซลล์ D2 มีตัวเลขที่หัวเราะได้ 555 อยู่หรือไม่ ถ้าอยากจะเห็นค่าที่แท้จริงซึ่งบันทึกไว้ในเซลล์ต้องคลิกลงไปในเซลล์ D2 แล้วดูสิ่งที่ปรากฎขึ้นมาใน formula bar

อย่างภาพนี้ในเซลล์ D2 มีสูตร =NOW() แต่กลับแสดงตัวเลข 555 ออกมาให้เห็น เมื่อพิมพ์ออกไปก็จะแสดงเลข 555 ในหน้ากระดาษ และต่อให้พิมพ์อะไรลงไปทับในเซลล์ D2 ไม่ว่าจะเป็นค่าบวก ลบ ศูนย์ หรือเป็นตัวอักษรก็จะเห็นเลข 555 แสดงแทนออกมาเสมอ

วิธีการแค่กำหนด Format Cells > Number > Custom แล้วใส่รูปแบบตามนี้

"555";"555";"555";"555"

เครื่องหมาย semi-colon ที่เห็นใช้คั่นระหว่ารูปแบบของค่าบวก ค่าลบ ค่าศูนย์ และตัวอักษร ในโครงสร้างตามนี้

ค่าบวก ; ค่าลบ ; ค่าศูนย์ ; ตัวอักษร

Excel จะมองค่าที่แท้จริงในเซลล์ว่าเป็นตัวเลขค่าบวก ค่าลบ ค่าศูนย์ หรือเป็นตัวอักษร ซึ่งรูปแบบในตัวอย่างนี้กำหนดให้แสดงเป็นเลข 555 แทนทั้งสิ้น

เรื่องรูปแบบการแสดงผลผ่าน Format นี้สำคัญอย่างยิ่ง ใครที่ใช้ไม่เป็นก็เหมือนออกไปทำงานในชุดนอนเพราะแต่งตัวไม่เป็น

ศึกษารายละเอียดได้จาก
https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/access.format.propertynumber.and.currency?WT.mc_id=M365-MVP-4000499

หลักสูตรเรียนออนไลน์

ว่างเมื่อไหร่ สะดวกตอนไหน เชิญเข้าเรียนออนไลน์เพื่อเรียนรู้วันละนิดได้ตามสบาย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อหลักสูตรและสมัครเรียนออนไลน์ 

SFK MVPLogoH55