Download ลิงก์รวมแฟ้มตัวอย่างประกอบวิดีโอ Excel Expert Training ชุดที่ 2

Combine Sheets into one Sheet with Simple VBA Part 1
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWeTh5SUFQSDhkZms

Combine Sheets into one Sheet with Simple VBA Part 2
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWeTh5SUFQSDhkZms

วิธีสร้างเซลล์ซ้อนกัน 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น หรือจะซ้อนกันเป็น 3 มิติก็ยังได้
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWSlJqYVlISHYxRWs

Date and Time Tips Part 1
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWbWxEN0JEU3ducEU

Date and Time Tips Part 2
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWN3lTOGF1MVp1bWc

คุณสามารถใช้ Excel ย่อขยาย ตัดต่อ ดัดแปลง แยกส่วนรูปหรือภาพถ่าย ได้ในพริบตา
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWOF9UX0NJQWdqWjg

Date and Time Tips Part 3
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWUm5XNzVjcHZXdHM

แค่พิมพ์ตัวอักษรนำหน้าเพียงไม่กี่ตัว Excel จะเติมเต็มคำที่ต้องการให้เอง
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWQWhtdFZUaF8zdlk

Date and Time Tips Part 4
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWVjNURGY4bmt1MWs

เจาะลึกการตั้งชื่อและใช้ชื่อใน Excel
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWWm5NekF2eEFjd3M

การใช้ชื่อเล่น ย่อให้สั้นเหลือนิดเดียว พอพิมพ์ตัวอักษรแค่ไม่กี่ตัว จะได้ข้อความยาวๆมาแสดงให้เอง
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWb1g0TXJTUUE4WXc

วิธีสร้างแบบฟอร์มภาษีสำหรับกรอกข้อมูลลงไปในช่องต่างๆด้วย Excel
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWeWJXcWVvR2hiaWM

แบบฟอร์มหักภาษี ณ ที่จ่าย
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWN2ltSUNzc2RhTVk

วิธีพิมพ์แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน หรือพิมพ์ใบ Invoice นับร้อยนับพันหน้าโดยอัตโนมัติด้วย VBA
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWZ3dXVEpWSGZuSFk

วิธีทำให้แฟ้มทำงานตามที่กำหนดไว้ทันทีเมื่อเปิดแฟ้มหรือปิดแฟ้ม
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWYjVBejBBOUUyWWc

วิธีใช้ Macro Recoder ร่วมกับ Filter ปรับโครงสร้างหน้าตาตาราง
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWc1hvaThsQi1taEU

คลิกอันตราย ... ต้นเหตุของจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของ VBA
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWOU5UaWFaSjVZVjA

จะทำอย่างไรให้ Macro หาขอบเขตตารางที่ยืดได้หดได้
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWclZaSU9aS2stM2s

วิธีใช้ Macro Recorder สร้างรหัส VBA เพื่อใช้เก็บข้อมูล
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWekx5RFlkZFJPUG8

สูตรนี้ใช้คำนวณย้อนกลับหาเวลาเริ่มงาน
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWSl9EQkFzaG1QSGc

วิธีสร้างสูตรที่มีความหมายในตัวเองด้วยการใช้ Range Name
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWTTJYOTFZSXU3ZWs

วิวัฒนาการของสูตรคำนวณย้อนกลับหาเวลาเริ่มงาน
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWODMwdVpmYS1vbVE

การสร้างชื่อ Range Name ซ้ำในชีทอื่น ซึ่งตามปกติ Excel จะไม่ยอมให้ตั้งชื่อซ้ำ
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWV1JuSXVXT00ydUk

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ copy ตารางที่ตั้งชื่อไว้
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWV1JuSXVXT00ydUk

วิธีตั้งชื่อ Range Name ชื่อเดียว แต่ใช้ได้กับสูตร VLookup ที่ดึงค่าต่างกันไปในแต่ละชีท
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWRGx3dE9tWVNxZjQ

วิธีตั้งชื่อ Range Name ซึ่งตำแหน่งอ้างอิงไม่จำกัดขอบเขต (Unlimited Range)
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWNklGWmVXbnViTm8

วิธีย่อสูตรยาวๆให้สั้นลงเหลือเป็นชื่อสั้นๆ (Formula Name)
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWdU1uaHlMUmdNbmc

วิธีใช้ Range Name ช่วยในการ copy ข้อมูลไปเก็บไว้โดยไม่ต้องใช้เมาส์คลิก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWV3Axak42N3hlR2M

วิธีใช้ Formula Name ช่วยในการ copy ข้อมูลไปเก็บในตำแหน่งเซลล์ที่ต่างกัน
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWRlppNDM0bnUxQ0E

ไม่ว่าโจทย์จะพลิกแพลงต่างไปจากเดิมมากแค่ไหน รหัส VBA ที่มีอยู่สามารถนำมาใช้งานซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เลย
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWYkVnUGctR2JZUWs

วิธีทำให้รหัส VBA ทำงานได้อย่างปลอดภัย
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWR2VfNVhIQ2dUNEk

คู่มือ วิธีใช้ Excel วิเคราะห์ทางออกที่เป็นไปได้ทางธุรกิจ
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWZ0lkZTB5VkpWSmc

วิธีใช้ VBA วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWTEU1NmVyTGVlS2s

วิธีสรรหาความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ Excel อย่างมีสีสัน
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWSHFBOUNhYVNSeE0

วิธีวางแผนภาษีซึ่งทำงานแบบ VBA แต่ไม่ต้องใช้ VBA
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWSUZfVjAtZHVzdWc

วิธีใช้รหัส VBA ที่ส่งข้อมูลไปเก็บด้วยความเร็วแบบแว้บเดียว (เท่าแสง!!!)
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWR2VfNVhIQ2dUNEk

จะใช้ Excel VBA จัดการฐานข้อมูล จะค้นหาก็ได้ เพิ่มรายการใหม่ก็ได้ แก้ไขรายการเก่าก็ได้
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWUlFCN2JtNUp0eXc

วิธีส่งข้อมูลจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งไปยังที่ใดก็ได้
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWRFNCQUI4cG53WmM

วิธีเก็บบันทึกข้อมูลตามเดือนและวันที่ต้องการ
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWTFB3R1psZkZRMVk

วิธีเก็บบันทึกข้อมูลตามเดือนและวันที่ต้องการ
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWaEZWS3BILXluSEU

วิธีใช้ชื่อ Range Name ส่งข้อมูลไปตามเซลล์ที่กระจายกัน
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWU1UyNnZNREZ0ajg

วิธีทำให้ VBA ตัดสินใจได้เองว่า จะนำไปบันทึกไว้ที่ไหน โดยไม่ต้องใช้สูตรของ VBA
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWQjZvUklVbkpVclU

 

วิธีนำรายการใหม่ไปบันทึกเพิ่มต่อท้ายรายการสุดท้ายในตารางฐานข้อมูล
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWYXA3VW9GZEtvV0k

วิธีใช้สูตร Dynamic Range นำรายการใหม่ทั้งหมด กี่รายการก็ได้ไปบันทึกเพิ่มต่อท้ายรายการสุดท้ายในตารางฐานข้อมูล
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWd3U3d1VIc0R6bDg

วิธีใช้สูตร Dynamic Range แบบ Dynamic Sheet นำรายการข้อมูลจากแต่ละชีท กี่รายการก็ได้ มารวมไว้เป็นชีทเดียว
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWN1duSDZ5Wkp3U3c

วิธีทำให้ Excel สื่อสารบอกให้คุณตัดสินใจก่อนว่า จะทำงานต่อไปหรือไม่
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWU2JETjJQci1TUkU

วิธีทำให้ VBA ช่วยตัดสินใจว่าข้อมูลที่บันทึกเป็นรายการใหม่หรือรายการเก่า
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWVWU2Rnhnb2YzWjQ

วิธีแก้แค้นคนที่ชอบโอ้อวดว่า เขาสร้างแฟ้มเอง คิดเองกับมือ
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWWWFNNWJkWVBQQVU

วิธีดึงรูปภาพมาแสดงประกอบรายการ
http://www.excelexperttraining.com/extreme/files/database/picturelist.xls

ตัวอย่างใหม่
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWVTFNRGstM29NRTg

วิธีคำนวณหาระยะเวลาที่ใช้ทำงานในแต่ละกะ
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWQjdsQUJyV3FWN00

จะวางแผนการรับเงินผ่อนชำระแบบรายเดือนได้อย่างไร
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWSnF6Z2RqZko3Yjg

วิธีวางแผนการรับเงินผ่อนชำระแบบเดือนเว้นเดือนหรือทุกกี่เดือนก็ได้
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWSnF6Z2RqZko3Yjg

การวางแผน Cash In-Flow ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบรายรับได้หลายแบบ
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWX1B6YkQzaHlJMTQ

วิธีวางแผนแบบ Just-in-Time เพื่อเตรียมส่งของให้ลูกค้าตรงตามกำหนดเวลา
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWNEJ5bUk1Q00zLTg

วิธีสร้างปฏิทินพันปี โดยใช้สูตรวันที่ของ Excel และใช้สีแสดงวันหยุด
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWRlFiVkp1NjhwNjg

วิธีคำนวณหาระยะเวลาทำงาน ในช่วงกะหนึ่งๆ
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWejFZNDB0bC1xUDQ

วิธีสร้างแถบสีบอกช่วงระยะเวลาทำงานด้วย Conditional Formatting
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWMVhUemdhTzRyWWM

ตัวอย่างใหม่ใช้ Array น้อยลง
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWdXdfdmxPbllkdlU

วิธีสร้างตารางคำนวณค่าแรงของลูกจ้าง แยกค่าแรงปกติและค่าล่วงเวลา
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWYjk3ZnZnSzJaQW8

วิธีออกแบบ Queueing Module เพื่อจัดลำดับคิวการทำงาน และแสดงเป็น Gantt Chart
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWVEVLUXFGbUNHVWM

วิธีออกแบบ MRP Module เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุเพื่อใช้ในการผลิต
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWMkQ1dnhyZi01anc

วิธีแกะ แยกแยะ ย้อนรอย แฟ้มของคนอื่น ตอนที่ 1
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWNG9rS3hhcTF4djA

วิธีแกะ แยกแยะ ย้อนรอย แฟ้มของคนอื่น ตอนที่ 2
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWNG9rS3hhcTF4djA

วิธีแกะ แยกแยะ ย้อนรอย แฟ้มของคนอื่น ตอนที่ 3
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWYXZRVEdqckUtQ2s

มาแกะวิธีใช้ Excel ออกใบสั่งซื้อ (Invoice)
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWaDhZdGd1UklEQzg

วิธีใช้สูตรสั้นๆคำนวณหาเวลาเริ่มต้นงานหรือเสร็จงาน โดยไม่รวมเวลาหยุดพัก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWNkxHeDBmMHRSOUE

Download SchedulingV2.xla
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWV1VrSFhkMGxHaEE

วิธีใช้สูตรสั้นๆคำนวณหาวันที่ แบบเดินไปข้างหน้าหรือย้อนหลัง โดยไม่รวมวันหยุด
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWVXhLNHBUUVhGaE0

ตารางเรื่องอะไรเอ่ยที่คุณควรสร้างขึ้นเป็นตารางแรกสุด
https://drive.google.com/open?id=1KVyd-IPmVZthrL77I2vgTV8-nnvH6Zv5