รวมลิงก์แฟ้มตัวอย่าง Excel ที่ผมทำแจกครับ ชุดที่ 1
ProductSummary.xls
Real NPV vs Excel NPV
Financial Planning Sample
Financial Planning Sample ชุดเต็ม
uncerdbf.xlsb
Fact or Fiction of VLOOKUP
Fake Merge
Mega Formula
ตัวอย่างสูตรที่พัฒนาใหม่ให้สั้นลง
ExcelExpertTrainingAddins.zip
Circular Calculation for Budgeting
Good vs Bad VBA
Faster Database Concept
Smart VLookup
Date Time Interval Calculation
UnlimitDataTable
Automatic Validation List
Invisible File เปิดแฟ้มนี้แล้ว แฟ้มจะหายวับไปเลย
Left or Right, which side is your date?
แฟ้มที่ใช้จับขโมย
Custom Format Cells Number
3-4-5 Rule
Electric Fence
แฟ้มโหราศาสตร์ไทย
เรื่องเพี้ยนๆที่ทำให้ Excel คำนวณไม่ตรงกับเครื่องคิดเลข
Managing Data with Excel Expert Training
Download แฟ้มแบบแยกฐานข้อมูลลิงก์ข้ามแฟ้มได้จาก
Cloning Formula : Getting result without Pivot Table
Array Basic
Merged Sum Array vs Different Dimension SumProduct
What You See is NOT What You Get
วิธีทำให้ Excel จำลำดับเซลล์ที่ต้องการบันทึกข้อมูล
Warning and Expiration System
หันมาปรับปรุงระบบการใช้ Excel ให้ปลอดจากความเสี่ยงกันดีกว่า
Array Show Time 01
Conditional Sum Array
Array Show Time 02 with DataTable
Magic of Excel Chart
Love You
Indirect - Excel's most evil function
Fortune Teller with Excel
Excel Solver
Simple Question but Not Normal Answer
แจกแฟ้มคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Data - Edit Links - Change Source
Copy - Paste Risk
VLookup Choose Multiple Ranges with Range Name
กรณีตารางอยู่ในชีทเดียวกัน
VLookup Choose Multiple Ranges with Range Name
กรณีตารางอยู่ต่างชีทกัน
วิธีสร้าง Dynamic Chart
วิธีกลับแกนของกราฟจากแกน X ให้เป็น Y จากแกน Y ให้เป็น X
Display Table from Worksheet on Chart Sheet
FIFO Costing with Excel Data Table (Part I-IV)
Q Lookup Function
วิธีหายอดรวมตามรายเดือน แยกตามรายปี
External Array vs Internal Array
วิธีคำนวณหายอดคงเหลือ
สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel
หันมาใช้ Excel จัดการฐานข้อมูลแทน Access กันดีกว่า
ฉลาดใช้สารพัดสูตร Excel อย่างมืออาชีพ
เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA
การออกแบบตารางคำนวณ
วิธีใช้ Excel คำนวณต้นทุนขายแบบ FIFO
หันมาปรับปรุงระบบการใช้ Excel ให้ปลอดจากความเสี่ยง
Excel Errors and Traps
Sum by Date Interval
สูตร Multiple Match (Part I)
สูตร Multiple Match (Part II)
วิธีสร้างเลขลำดับ 1 2 3 4 5 โดยอัตโนมัติ
Basic of If and Choose Function
IF vs VLookup
If + And vs IF + IF
Dangerous Indirect
มาแนะนำตัวกันว่า คุณเก่ง Excel ขนาดไหน
Add vs SUM
Customized Filer Slicer
Custom View Filter
Installment Gain or Loss
Benefit of Range Name
วิธีตะแคงตาราง กลับบนมาล่าง ย้ายซ้ายมาขวา
Indirect Intersection
สูตร Offset ซึ่งสามารถหาค่าได้ทั้งปัจจุบัน อดีต และอนาคต
The J-Walk Enhanced Data Form
Dynamic Range
วิธีใช้ VBA ช่วยในการบันทึกข้อมูลลูกค้า
แฟ้มทดสอบระบบในเครื่องของคุณ
วิธีดึงภาพไปแสดงประกอบข้อมูล
Index Array
แจกบทความ Expert Advice : Excel ของผม
รวม 39 เรื่องที่เขียนลงนิตยสาร EWorld ช่วงปี 2009 - 2014
EWorld 2009
EWorld 2010
EWorld 2011
EWorld 2012
EWorld 2013
EWorld 2014
วิธีกำหนดสีพื้นรายการที่ยอดรวมเท่ากับ 0 โดยใช้ Conditional Formatting
วิธีหาค่าจากตารางแบบ 2 มิติ
วิธีทำกรอบตาราง 3 มิติ
แฟ้มวิเคราะห์โครงการลงทุนในธุรกิจ Real Estate
วิธีแบ่งตัวเลขเงินที่มีหลักบาทออกจากหลักสตางค์
สูตร Excel ที่ต้องติดไม้ติดมือเอาไว้ใช้ตลอด
พิมพ์จากแนวนอนเป็นแนวตั้งบ้างก็ได้
วิธีจัดสั่งพิมพ์พื้นที่ตารางซึ่งอยู่ต่างที่กันตามลำดับเลขที่หน้า ตอนที่ 3/3
วิธีวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินเพื่อคำนวณหา NPV ให้ยืดหยุ่นต่อการตัดสินใจ
List in List
หนังสือวิธีสร้างบุญบารมี เล่มจริง
Indirect + Address
Multiple Indirect + Address
Dynamic HyperLink Function
วิธีสร้างสูตรหายอดรวมสะสมแบบผูกพันกับค่าก่อน
วิธีจัดการกับรายการซ้ำ ตอนที่ 1
แฟ้มที่ใช้สำหรับให้ผู้เข้าอบรมแนะนำตัวว่าเก่ง Excel ขนาดไหน
คำสั่งต้องห้าม ที่นักบัญชีอาจใช้กันอยู่แล้วทำให้ Excel ตัดสินใจผิดโดยไม่รู้ตัว
วิธีจัดการกับรายการซ้ำ ตอนที่ 2
วิธีจัดการกับรายการซ้ำ ตอนที่ 3
วิธีจัดการกับรายการซ้ำ ตอนที่ 4
วิธีจัดการกับรายการซ้ำ ตอนที่ 5
โปรแกรมจัดการแข่งขันกีฬาแบบพบกันหมด
โปรแกรมจัดลำดับนักกีฬาแบบสุ่ม (ทำงานแบบเดียวกันกับการจับฉลากเพื่อหาลำดับการแข่งขัน)
Expert Table Tennis Steps Show
วิธีจัดการกับรายการซ้ำ ตอนที่ 6
วิธีจัดการกับรายการซ้ำ ตอนที่ 7
คู่มือติดไม้ติดมือได้จาก
เคล็ดการจัดเรียงลำดับข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตอนที่ 1
เคล็ดการจัดเรียงลำดับข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตอนที่ 2
เคล็ดการจัดเรียงลำดับข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตอนที่ 3
วิธีทำให้เลข 0 ที่ลิงก์มาหายตัวไป
เคล็ดการจัดเรียงลำดับข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตอนที่ 4
เคล็ดการจัดเรียงลำดับข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตอนที่ 5
เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 1
เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 2
เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 3
เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 4
เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 5
เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 6
เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 7
เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 8