วิธีใช้ Excel ให้เปิดปิดแฟ้มเร็วขึ้น
ริจะใช้ Excel อย่าขัดขา Excel (ตอนที่ 10)

 • Save file นามสกุล XLSB แทนที่จะใช้ XLSX เพื่อลดขนาดแฟ้ม
 • ลบ Temporary files ทิ้ง
 • อย่าใช้ Tracking changes ในการ share workbook
 • Defragment hard disk บ่อยๆ
 • อย่าใสรหัสป้องกัน Protect Workbook
 • ใช้พื้นที่ตารางเท่าที่จำเป็น
 • อย่าใช้ check boxes, hyperlinks หรือปุ่ม controls อื่นให้มากนัก
 • เปิดแฟ้มต้นทางก่อนแฟ้มปลายทางที่มีสูตรลิงก์
 • ปรับระบบป้องกันไวรัส
 • เปลี่ยนไปใช้ระบบ Manual Calculation และปิดระบบ Calculate before save
 • ใช้ Pivot Table แทนการสร้างสูตรหายอดรวมแยกประเภท
 • ใช้ Conditional Formats และ Data Validation เฉพาะพื้นที่เล็กๆ
 • ลดการใช้ Range Name ในการอ้างอิงพื้นที่ข้ามชีท หรือสูตรที่ต้องใช้งานบ่อยๆ
 • ควรสร้างสูตรที่ต้องใช้บ่อยๆไว้ในเซลล์แล้วลิงก์ผลลัพธ์ไปใช้ ไม่ควรนำสูตรไปซ้อนกัน
 • อย่าสร้างสูตรทิ้งไว้หากไม่ต้องใช้ในการคำนวณใหม่อีกแล้ว

อ่านรายละเอียดได้จาก

Excel performance: Tips for optimizing performance obstructions

หลักสูตรเรียนออนไลน์

ว่างเมื่อไหร่ สะดวกตอนไหน เชิญเข้าเรียนออนไลน์เพื่อเรียนรู้วันละนิดได้ตามสบาย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อหลักสูตรและสมัครเรียนออนไลน์ 

SFK MVPLogoH55