สูตร Sum SumIF หายอดรวมสะสมแบบพิสดาร
ริจะใช้ Excel อย่าขัดขา Excel (ตอนที่ 9)

CumSUM

ตั้งแต่ต้นปีขายสินค้าได้เงินรวมแล้วเท่าไหร่ คำถามแบบที่ต้องหายอดรวมสะสมนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน ซึ่งตามปกติเรามักจะนำยอดรวมสะสมเดิมไปบวกกับยอดใหม่ ตามภาพนี้ใน Column C มี Amount จำนวนการขาย ถ้าจะหายอดรวมสะสมแบบบวกใน Column D เซลล์ D6 สร้างสูตร =D5+C6 แล้ว copy ต่อลงไปตามแนวตั้ง หรืออีกทางหนึ่งอาจสร้างสูตร =SUM($C$5:C5) ลงไปในเซลล์ E5 แทนแล้ว copy ต่อลงไปตามแนวตั้งก็ได้ ... วิธีไหนดีกว่ากัน

ถ้าต้อง copy สูตรลงไป 1000 row วิธีสร้างสูตรบวก Excel เสียเวลาคำนวณเพียง 2,000 ครั้ง แต่ถ้าใช้สูตร SUM จะคำนวณถึง 500,000 ครั้ง ดูหลักฐานได้จาก https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/excel/concepts/excel-performance/excel-tips-for-optimizing-performance-obstructions?WT.mc_id=M365-MVP-4000499

แม้สูตรบวกใช้เวลาคำนวณน้อยกว่า แต่ต้องระวังว่ายอดรวมสะสมที่ก่อนหน้านั้นถูกต้องมาตลอด ไม่มีที่ผิดพลาด สูตรจึงจะหายอดสะสมได้ถูกต้องต่อไป ส่วนสูตร SUM แม้เสียเวลาคำนวณนานกว่า แต่เนื่องจากสูตรในแต่ละเซลล์ไม่ได้พึ่งพายอดรวมสะสม โดยจะหาจากยอดขายโดยตรง จึงมีโอกาสที่จะคำนวณผิดพลาดน้อยกว่าหรือแทบไม่มีทางผิดเลย

แต่ถ้าถามว่าสินค้าแต่ละตัวขายรวมสะสมเป็นเท่าไร จะไม่สามารถใช้สูตร SUM แบบธรรมดา ต้องเปลี่ยนไปใช้สูตร SUMIF ในเซลล์ F5 =SUMIF($B$5:B5,B5,$C$5:C5) แล้ว copy ต่อลงไปตามแนวตั้ง ซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่หัวหน้าหลายคนต้องถามหาแน่นอน