แทนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้แฟ้มเห็นสูตรว่ามีหน้าตาเป็นยังไงหรือเป็นสูตรที่สร้างซ้อนกันหลายชั้นจนไม่กล้าใช้สูตร ให้ตั้งชื่อใหม่ให้กับสูตรยากๆยาวๆนั้น โดยก่อนที่จะลอกสูตรไปตั้งชื่อมีข้อแม้สำคัญว่า ตำแหน่งอ้างอิงในสูตรเดิมต้องเป็นแบบ Absolute ทั้งหมด